Privacy en voorwaarden

Unlimited Cellular , Inc. en/of haar gelieerde ondernemingen (" Unlimited Cellular ") verstrekken aan u www.UnlimitedCellular.com, en haar producten of diensten, onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als u onze site bezoekt of winkelt, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door, want ze bevatten belangrijke onthullingen en informatie over onder andere verkoopvoorwaarden die van invloed kunnen zijn op uw wettelijke rechten.

1. Acceptatie van onze voorwaarden

De "Voorwaarden" bestaan ​​uit deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, juridische kennisgevingen en andere mededelingen die aan u worden verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website die wordt aangeboden door Unlimited Cellular op www.Unlimitedcellular.com(de "Site"), en alle producten of diensten waartoe toegang wordt verkregen via de Site. Deze Voorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst (de "Overeenkomst", hoewel we "Voorwaarden" door elkaar kunnen gebruiken met "Overeenkomst" hierin) in elektronische vorm tussen u ("u", "uw" en/of "uzelf") en Unlimited Cellular , Inc., zijn opvolgers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (" Unlimited Cellular ", "wij", "ons" en/of "onze"). Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, STOP DAN ONMIDDELLIJK MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, HEBT U DE VOORWAARDEN GEACCEPTEERD.

In sommige gevallen kunnen zowel deze Voorwaarden als afzonderlijke servicevoorwaarden of richtlijnen met aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op een dienst of product die via de Site wordt aangeboden ("Aanvullende voorwaarden"). De Aanvullende voorwaarden zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Over het algemeen zijn de Aanvullende voorwaarden bedoeld als aanvulling op deze Voorwaarden, maar voor zover er een conflict is tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden, tenzij de Aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk anders vermelden en/of tenzij anders verboden door toepasselijke wet.

2. Elektronische communicatie

Communicatie tussen u en Unlimited Cellular is elektronisch. U stemt ermee in om berichten van Unlimited Cellular in elektronische vorm te ontvangen. U stemt ermee in dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere mededelingen die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke mededelingen zouden voldoen als ze schriftelijk zouden zijn.

3. Privacybeleid

   

We houden uw persoonlijke gegevens privé en veilig. Wanneer u een aankoop doet op onze site, geeft u uw naam, e-mailadres, creditcardgegevens, adres, telefoonnummer en een wachtwoord op. We gebruiken deze informatie om uw bestellingen te verwerken, u op de hoogte te houden van uw bestellingen en om uw winkelervaring te personaliseren.

 

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de details van uw persoonlijke gegevens en uw wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeoorloofde toegang tot uw account te voorkomen.

U accepteert de verantwoordelijkheid voor activiteiten die onder uw account plaatsvinden en u stemt ermee in alle stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk blijft. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord op ongeautoriseerde wijze wordt gebruikt. Als wij van mening zijn dat ongeoorloofde toegang kan plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, kan Unlimited Cellular voor uw bescherming dergelijke toegang beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt er ook mee in dat het Unlimited Cellular is toegestaan ​​om te handelen naar instructies die zijn ontvangen met behulp van uw gebruikersnaam en wachtwoord en om dergelijke instructies te beschouwen als door u geautoriseerd. U erkent en stemt ermee in dat u verantwoordelijk bent voor elektronische communicatie die vanaf uw computer wordt verzonden.

Onze beveiligde servers beschermen uw informatie met behulp van geavanceerde coderingstechnieken en firewalltechnologie.

Om u op de hoogte te houden van onze nieuwste aanbiedingen, kunnen wij u op de hoogte stellen van lopende acties, speciale aanbiedingen en nieuwe toevoegingen. U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrieven door de afmeldinstructies te volgen in elke e-mail die u van ons ontvangt.

Wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden of prijstrekkingen, geeft u uw naam, e-mailadres en postadres op. Als u wint, sturen we de prijs naar het opgegeven adres en stellen we u hiervan per e-mail op de hoogte. Wanneer u deelneemt aan een wedstrijd of trekking, wordt u ook opgenomen in onze nieuwsbrieflijst om op de hoogte te worden gehouden van promoties, specials en nieuwe toevoegingen aan de Sample Store-site. U kunt zich afmelden voor deze nieuwslijst door de afmeldingsinstructies te volgen in elke ontvangen e-mail.

We gebruiken "cookies" om uw huidige winkelsessie bij te houden om uw ervaring te personaliseren en zodat u uw winkelwagen op elk gewenst moment kunt ophalen.

De volgende soorten informatie verzamelen we via deze site: naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze informatie wordt verkregen wanneer u een bestelling plaatst voor de reparatie van een elektronisch apparaat. We gebruiken de verstrekte informatie alleen om uw bestelling af te ronden en u op de hoogte te houden van producten en diensten van Unlimited Cellular met betrekking tot uw bestelling. De informatie kan ook worden gebruikt om klantaccounts en factureringsgegevens bij te houden. We verkopen, licentiëren of delen geen informatie die onze klanten identificeert met een entiteit die niet direct betrokken is bij de reparatie van uw apparaat.

Unlimited Cellular zal geen persoonlijke gegevens vrijgeven zonder uw toestemming, tenzij we hiertoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn (bijvoorbeeld als we hiertoe worden gedwongen op grond van een gerechtelijk bevel of om fraude of een ander misdrijf te voorkomen). We zullen de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons hebt verstrekt nooit delen of gebruiken op manieren die geen verband houden met de hierboven beschreven manieren, zonder u eerst de mogelijkheid te bieden om u af te melden of dergelijk niet-gerelateerd gebruik anderszins te verbieden.


4. Privacy op andere websites

Hoewel deze website links naar websites third party kan bevatten, is Unlimited Cellular niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. We bieden deze links voor uw gemak en onderschrijven de eigenaar of inhoud van gelinkte sites niet. Als u naar een andere site linkt, hangt uw privacy af van het beleid van die site. We raden u aan om hun privacybeleid te onderzoeken. Niet alle sites garanderen dat ze uw persoonlijk identificeerbare informatie niet met anderen zullen delen.

5. Voorwaarden voor uw gebruik van de sites en services

Uw toestemming om de Site te gebruiken is afhankelijk van uw akkoord dat u zich zult houden aan deze Voorwaarden:

 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • wettelijk in staat zijn om een ​​bindend contract met ons aan te gaan;
 • niet bij wet verboden zijn om toegang te krijgen tot onze site of niet eerder door ons zijn verbannen, beëindigd of anderszins de toegang tot onze site is ontzegd;
 • niet handelen namens een persoon wiens toegang tot onze site eerder is beëindigd of anderszins door ons is geweigerd;
 • zal zich niet voordoen als een andere gebruiker van de site.
 • zal producten van deze site uitsluitend voor eigen gebruik kopen en niet voor overslag, arbitrage of wederverkoop.

6. Eigendom van deze site

De site (inclusief eerdere, huidige en toekomstige versies) en alle inhoud die is opgenomen in, op of anderszins deel uitmaakt van de site (gezamenlijk de "inhoud") zijn eigendom van, worden beheerd door of zijn in licentie gegeven door Unlimited Cellular , Inc., haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

7. Intellectueel eigendom

Unlimitedcellular.com wordt beheerd door de eigenaren van Unlimited Cellular . Tenzij anders vermeld, zijn materialen die op deze site verschijnen, inclusief de tekst, het ontwerp van de site, logo's, afbeeldingen, pictogrammen en afbeeldingen, evenals de selectie, montage en opstelling daarvan, het exclusieve eigendom van Unlimited Cellular , de eigenaar van deze site . Handelsmerken en servicemerken, inclusief maar niet beperkt tot die van " Unlimited Cellular ", die op de Site verschijnen, zijn de service- en handelsmerken van Unlimited Cellular of gelieerde entiteiten. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Unlimited Cellular stemt u ermee in dergelijke merken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken. De inhoud mag op geen enkele manier geheel of gedeeltelijk worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Unlimited Cellular , tenzij en behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud is verboden.

8. Toegang tot deze site

Onder voorbehoud van uw naleving van de Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Site. Het is u uitdrukkelijk verboden om:

 • enige wederverkoop of commercieel gebruik van de site, de inhoud en/of enig ander materiaal dat daarop wordt aangetroffen;
 • het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen, prijzen of enige andere informatie die op de Site is geplaatst voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijk gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, concurrerende doeleinden Unlimited Cellular hieronder of enig commercieel doel, inclusief marketing;
 • het downloaden of kopiëren van de Site of delen daarvan, of accountinformatie, om welke reden dan ook anders dan uw persoonlijk gebruik, of het gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens;
 • deeplinken naar enig deel van de Site;
 • framing of het gebruik van framingtechnieken om enig deel van de site in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • de Site gebruiken om toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare informatie of deze te verzamelen, inclusief accountnamen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden;
 • proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de Site waartoe u geen toegangsrechten bezit;
 • de Site gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren; of
 • het gebruik van een automatisch of handmatig proces om informatie van de site te zoeken of te verzamelen, of het op enigerlei wijze verstoren van de goede werking van de site.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de site en/of enige andere inhoud of materialen die daarop worden gevonden, zal onmiddellijk de door ons in deze voorwaarden verleende toestemming of licentie beëindigen. U krijgt een beperkt, herroepelijk en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink te maken naar de homepage van www.Unlimitedcellular.com zolang de link ons ​​of een van onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier afbeeldt. U mag geen van onze logo's of andere eigendomsafbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. Links en inhoud van derden

Onze site of communicatie die u van onze site ontvangt, kan inhoud van derden of links naar websites van derden bevatten die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. Om toegang te krijgen tot die sites van derden, moet u de site verlaten. U erkent uitdrukkelijk en stemt ermee in dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige van deze sites van derden, inclusief maar niet beperkt tot hun inhoud, beleid, mislukkingen, promoties, producten, diensten, acties en/of schade, verliezen, storingen of problemen veroorzaakt door, gerelateerd aan of voortvloeiend uit die derden of hun sites. UW CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE HANDELINGEN MET ANDEREN DIE OP OF VIA DE SITE WORDEN GEVONDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BETALING VOOR EN LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN ALLE VOORWAARDEN, VOORWAARDEN, GARANTIES EN VERKLARINGEN IN VERBAND MET DERGELIJKE HANDELINGEN, ZIJN UITSLUITEND TUSSEN U EN DE DERDE PARTIJ. UNLIMITED CELLULAR VERZOEKT U ALLE BELEID, REGELS, VOORWAARDEN EN REGELS TE BEKIJKEN, INCLUSIEF HET PRIVACYBELEID EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ELKE SITE VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

10. Door u ingediende inhoud

De Site kan u de mogelijkheid bieden om beoordelingen, opmerkingen, foto's, vragen en andere inhoud ("Gebruikersinhoud") te plaatsen. U stemt ermee in geen Gebruikersinhoud op de Site te plaatsen die onwettig, obsceen, bedreigend, lasterlijk, privacyschending, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden is. U stemt er verder mee in geen Gebruikersinhoud te plaatsen die softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een andere persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van Gebruikersinhoud. Unlimited Cellular behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt niet regelmatig geplaatste Gebruikersinhoud. Alle meningen, adviezen, beoordelingen, discussies, opmerkingen en/of andere gebruikersinhoud van welke aard dan ook die door u of een gebruiker van de site zijn gemaakt, zijn die van de respectieve auteur(s) of distributeur(s) en niet van Unlimited Cellular .

Als u Gebruikersinhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u Unlimited Cellular een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen , afgeleide werken maken van, dergelijke gebruikersinhoud distribueren en weergeven over de hele wereld in alle media. U verleent Unlimited Cellular en onze sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u de eigenaar bent van alle rechten op de gebruikersinhoud die u plaatst of anderszins beheert, dat de gebruikersinhoud correct is, dat het gebruik van de door u verstrekte gebruikersinhoud dit beleid niet schendt en geen enkele persoon letsel toebrengt of entiteit en dat u Unlimited Cellular zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit Gebruikerscontent die u levert. Unlimited Cellular neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikersinhoud die door u of een third party is geplaatst.

11. Productinzendingen

Unlimited Cellular accepteert geen ongevraagde inzendingen voor zakelijke ideeën, websites, artikelen of andere producten of diensten. Het is onze bedoeling om de mogelijkheid van toekomstige misverstanden te voorkomen wanneer projecten ontwikkeld door of namens Unlimited Cellular (intern of door derden) in de ogen van anderen lijken op hun eigen creative ideeën of materialen. Dien daarom dergelijke ongevraagde inzendingen niet in bij Unlimited Cellular via de Site, per e-mail, sms of anderszins. Als u echter besluit om een ​​dergelijke ongevraagde indiening te doen, zijn deze onderworpen aan deze Voorwaarden en verleent u hierbij aan Unlimited Cellular het onherroepelijke recht en de licentie voor de indiening alsof het Gebruikersinhoud betreft, zoals hierboven specifiek uiteengezet.

12. Beëindiging

Als u uw wettelijke overeenkomst met Unlimited Cellular wilt beëindigen, kunt u dit doen door: (A) Unlimited Cellular op de hoogte te stellen door op de link "Contact opnemen" op deze Site te klikken, of (B) uw Accounts te sluiten voor alle services die u via deze site gebruikt.

Unlimited Cellular kan deze Overeenkomst met u te allen tijde beëindigen als: (i) U enige bepaling van deze Overeenkomst hebt geschonden of u de Overeenkomst niet naleeft; (ii) Unlimited Cellular wettelijk verplicht is dit te doen; (iii) de partner met wie Unlimited Cellular u de Diensten heeft aangeboden, de relatie met Unlimited Cellular heeft beëindigd of de Diensten niet meer aan u aanbiedt; (iv) Unlimited Cellular levert geen diensten meer in het land waar u woont; of (v) Unlimited Cellular bepaalt dat de levering van diensten aan u niet langer commercieel levensvatbaar is. Niettegenstaande enige tegenstrijdigheid in deze Voorwaarden, behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om elk product of dienst op elk moment en naar eigen goeddunken stop te zetten.

Zonder het voorgaande te beperken, kan Unlimited Cellular gebruikers-ID's, accounts of wachtwoorden onmiddellijk beëindigen of opschorten in het geval van enig gedrag van u dat Unlimited Cellular naar eigen goeddunken als onaanvaardbaar beschouwt of in geval van schending door u van deze Overeenkomst. In het geval van beëindiging stemt u ermee in om de toegang tot onze site onmiddellijk te staken.

13. Vrijwaring van garanties

WIJ BIEDEN DE SITE EN DE DIENSTEN DIE EROP WORDEN AANGEBODEN "AS IS", "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", TENZIJ ANDERS GESPECIFICEERD. We geven geen expliciete of impliciete verklaringen, garanties of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Site of de aangeboden diensten, of producten of diensten van derden die door ons aan u ter beschikking worden gesteld, tenzij schriftelijk vermeld.

U GAAT HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN ONHERROEPELIJK ERMEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS.

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL UNLIMITED CELLULAR UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR VERLIEZEN DIE MOGELIJK NIET WETTELIJK WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR TOEPASSELIJK RECHT, INDIEN VAN TOEPASSING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN UNLIMITED CELLULAR EN ONZE OFFICIEREN, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS EN HANDELAARS IMPLICIETE GARANTIES AF DAT DE SITE EN DE DIENSTEN DIE DAARIN WORDEN AANGEBODEN VERKOOPBAAR, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, NAUWKEURIG, TIJDIG, GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL OF BEHOEFTE ZIJN , OF NIET-INBREUKMAKEND. WIJ GARANDEREN NIET DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (B) UW GEBRUIK VAN DE SITE ZAL ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, BESCHIKBAAR EN VRIJ VAN FOUTEN ZIJN; (C) ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE DOOR U VERKREGEN WORDEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE ZULLEN BETROUWBAAR ZIJN; OF (D) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VERZONDEN VIA UNLIMITED CELLULAR ZAL VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT PRIVACY EN SECURITY ANDERS DAN UITDRUKKELIJK IN DEZE VOORWAARDEN VERMELD.

GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR EEN UNLIMITED CELLULAR VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE CREËREN.

14. Beperkingen van aansprakelijkheid

ONDER VOORBEHOUD VAN DE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ELK GESCHIL MET ONS HET STOPPEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UNLIMITED CELLULAR , HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS OF HANDELAARS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS U VOOR HET VOLGENDE: VORIGE PERIODE VAN EEN JAAR VOOR HET SPECIFIEKE PRODUCT EN/OF DIENST IN BESCHRIJVING OF (B) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN, ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK OF VERTROUWEN OP DE SITE. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT, ELKE CLAIMS VOOR WINSTDERVING, VERLIES VAN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, COMPUTERSTORING OF -STORING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, ZELFS ALS WE VAN DE MOGELIJKHEID KONDEN OF MOETEN WETEN VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN EEN TOEPASSELIJK RECHTSGEBIED DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZAL ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS EN HANDELAARS IN DERGELIJKE RECHTSGEBIEDEN BEPERKT ZIJN VOOR ZOVER TOEGESTAAN BIJ WET.

ZOALS HIERBOVEN VERMELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR INTERACTIES MET DERDE HANDELAARS. ONDERWORPEN AAN DE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT, GAAT U ERMEE AKKOORD UNLIMITED CELLULAR TE VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ENIG PRODUCT OF DIENST VAN EEN DERDE HANDELAAR EN ELKE HANDELING OF NIET-ACTIE DOOR EEN DERDE- PARTIJ HANDELAAR.

15. Geschillen

Elk geschil of elke claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van een Unlimited Cellular -dienst, of met producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd door Unlimited Cellular of via www.Unlimitedcellular.com zal worden opgelost door middel van bindende arbitrage, in plaats van in de rechtbankbehalve dat u vorderingen kunt indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen als uw vorderingen daarvoor in aanmerking komen. De federale arbitragewet en de federale arbitragewet zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Er is geen rechter of jury bij arbitrage en de rechterlijke toetsing van een arbitraal vonnis is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en schadevergoeding toekennen als een rechtbank (inclusief voorlopige en declaratoire schadevergoeding of wettelijke schadevergoeding), en moet de voorwaarden van deze Voorwaarden volgen zoals een rechtbank zou doen.

Om een ​​arbitrageprocedure te starten, moet u een brief sturen, waarin u om arbitrage vraagt ​​en uw claim beschrijft, naar Unlimited Cellular , Inc., PO Box 1071, Newburgh NY 12551. De brief zal worden doorgestuurd naar de geregistreerde agent van het bedrijf. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar regels, waaronder de aanvullende procedures voor consumentengerelateerde geschillen van de AAA. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbiterskosten wordt beheerst door de regels van de AAA. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten plaatsvinden, op basis van schriftelijke inzendingen, of persoonlijk in het land waar u woont of op een andere onderling overeengekomen locatie.

We zijn het er allemaal over eens dat geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis zullen worden gevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve procedure.Als om welke reden dan ook een claim voor de rechtbank komt in plaats van via arbitragewe doen allemaal afstand van elk recht op juryrechtspraak. We zijn het er ook beiden over eens dat u of wij een rechtszaak kunnen aanspannen om inbreuk op of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten op te leggen.

16. Vrijwaring en vrijwaring

U stemt ermee in om Unlimited Cellular en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten). ) voortvloeiend uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Site; (ii) uw schending van een van de voorwaarden van deze overeenkomst; (iii) uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) elke claim dat door u ingediende Gebruikersinhoud schade toebrengt aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en vrijwaring blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst en uw gebruik van de site

Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om geschillen die u mogelijk heeft met andere gebruikers, klanten of verkopers te controleren of actie te ondernemen. Voor zover de wet dit toestaat, vrijwaart u ons van alle claims of aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud en/of gebruikersinhoud die op de site is geplaatst en van alle claims met betrekking tot het gedrag van andere klanten van ons of verkopers.

17. Toepasselijk recht

Door gebruik te maken van onze Diensten gaat u akkoord met deze Voorwaarden en stemt u er verder mee in dat elke claim of elk geschil tussen u en Unlimited Cellular dat voortvloeit uit deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat New York, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes, behalve dat de hierin opgenomen arbitragebepalingen worden beheerst door de Federal Arbitration Act.

18. Copyrightkennisgeving - Digital Millennium Copyright Act

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen u hetzelfde te doen. Als u een auteursrechteigenaar of een vertegenwoordiger van een eigenaar bent en inhoud op de Site aantreft die inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen volgens de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om dit te doen, dient u onze DMCA/Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken: (i) Een handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk is gemaakt; (ii) Identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan wordt beweerd dat ze zijn geschonden; (iii) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de serviceprovider in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (iv) Uw contactgegevens, waaronder een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; (v) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, diens vertegenwoordiger of de wet; en (vi) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop naar verluidt inbreuk wordt gemaakt. U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze Sectie, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is. De contactgegevens van de auteursrechtagent van Unlimited Cellular voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht zijn als volgt:

Unlimited Cellular , Inc.
Ter attentie van: DMCA/Auteursrechtagent
Postbus 1071, 

Newburg NY 12551

19. Gehele overeenkomst, wijzigingen aan deze overeenkomst en ontheffingen

Deze voorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen of aanvullende voorwaarden die door Unlimited Cellular op de site worden gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Unlimited Cellular met betrekking tot uw gebruik van de site. We kunnen af ​​en toe de voorwaarden van deze overeenkomst wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de site zijn geplaatst. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de Sites van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen in de Voorwaarden te bekijken. Uw gebruik van de site na eventuele wijzigingen in de voorwaarden geeft aan dat u de gewijzigde overeenkomst accepteert en ermee instemt. Deze wijzigingen zullen echter onmiddellijk van kracht worden voor nieuwe gebruikers van onze Site. Wijzigingen aan deze Overeenkomst (anders dan uiteengezet in deze paragraaf) of afstand van de rechten van Unlimited Cellular hieronder zijn niet geldig of van kracht behalve in een schriftelijke overeenkomst met de fysieke handtekening van een functionaris van Unlimited Cellular . Geen enkele vermeende verklaring van afstand of wijziging van deze Overeenkomst door Unlimited Cellular via telefonische of e-mailcommunicatie is geldig.

20. Algemene voorwaarden

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst leidt tot een partnerschap, arbeidsrelatie of agentuurrelatie. Er zijn geen derde begunstigden van deze Overeenkomst. We kunnen deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving aan u overdragen. U mag deze Overeenkomst of uw rechten en verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, niet overdragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke poging van u om dit te doen is ongeldig. Mocht een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan wordt dat deel geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht. Ons falen om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, wordt niet beschouwd als een afstand van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten onder deze Overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

U EN UNLIMITED CELLULAR GAAN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UNLIMITED CELLULAR , MOET BEGINNEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE IS OPGETREDEN. ANDERS IS DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT GEBLOKKEERD.

U verklaart dat u wettelijk in staat bent om deze Voorwaarden te accepteren. U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar, of een geëmancipeerde minderjarige, of toestemming van een ouder of voogd hebt, en volledig in staat en bekwaam bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties uiteengezet in deze Overeenkomst, en om deze Overeenkomst na te leven en na te leven. Als u wettelijk niet in staat bent om deze voorwaarden te accepteren, of weigert deze overeenkomst na te leven en na te leven, moet u het gebruik van de site onmiddellijk staken.

De partijen bevestigen hierbij hun uitdrukkelijke wens dat deze Overeenkomst en alle documenten en overeenkomsten die er direct of indirect betrekking op hebben, worden opgesteld in de Engelse taal.

 

Aanvullende voorwaarden voor de aankoop van onze producten

Unlimited Cellular biedt consumenten de mogelijkheid om via haar Site uitzonderlijke producten te kopen, die beschikbaar zijn voor een bepaalde periode en meestal tegen een gereduceerde prijs (elk een "Unlimited Cellular product"). Alle promoties zijn beperkt in termen van tijd en voorraad en alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Alle couponpromoties zijn beperkt tot vier per klantbestelling en geen bulkbestellingen. Unlimited Cellular producten zijn niet beschikbaar voor wederverkoop.

 

Deze aanvullende voorwaarden (samen met de kleine lettertjes op elke Unlimited Cellular Product-pagina) vertellen u de voorwaarden waaronder wij u een van de Unlimited Cellular producten leveren die op onze Site worden vermeld. Lees deze Aanvullende voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u Unlimited Cellular producten van onze site bestelt. U dient te begrijpen dat u, door een van onze Unlimited Cellular producten te bestellen, ermee instemt gebonden te zijn aan deze Aanvullende voorwaarden. U dient een exemplaar van deze Aanvullende voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

A. Hoe het werkt

Nadat je een bestelling hebt geplaatst, ontvang je van ons een e-mail waarin we bevestigen dat we je bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een Unlimited Cellular product te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en beschikbaarheid van het Unlimited Cellular Product, en we zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het Unlimited Cellular Product is verzonden (Verzendbevestiging). Unlimited Cellular is niet verplicht om artikelen te leveren totdat wij dit met u bevestigenVerzendbevestigingIn het geval dat het door u bestelde Unlimited Cellular product niet op voorraad is, zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen zodra onze leverancier ons hiervan op de hoogte stelt.

B. Productbeschrijvingen

Unlimited Cellular probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Unlimited Cellular garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of enige andere inhoud van deze site juist, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten is. Als een Unlimited Cellular product niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat te retourneren.

C. Restitutiebeleid

(i)Tenzij in de kleine lettertjes aangegeven dat het de definitieve verkoop is of anderszins niet in aanmerking komt voor retourzendingen, kunt u een Unlimited Cellular product binnen 30 dagen na levering retourneren. In het geval van een "Definitieve verkoop"-promotie kunt u alleen restitutie aanvragen als het Unlimited Cellular product dat u heeft ontvangen anders is dan wat u hebt besteld of beschadigd of defect is. Voor elke retourzending moet u een retourautorisatie aanvragen bij Unlimited Cellular . U kunt uw verzoek indienen door op de link "Contact" op deze site te klikken. Het verzoek moet de bestelinformatie van het product bevatten: het bestelnummer en een volledige beschrijving van het product dat wordt geretourneerd. Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een retourautorisatie (RMA), die moet worden opgenomen in uw retourpakket met het Unlimited Cellular product. Alleen artikelen die met een RMA zijn geretourneerd, worden geaccepteerd voor retournering. U moet het Unlimited Cellular product zo snel als redelijkerwijs mogelijk en binnen 30 dagen na levering van het Unlimited Cellular product aan ons retourneren. U bent wettelijk verplicht om redelijkerwijs voor het Unlimited Cellular Product te zorgen zolang het in uw bezit is. Het Unlimited Cellular Product moet ongebruikt en ongeopend geretourneerd worden. Behalve in het geval van een beschadigd of defect Unlimited Cellular product, behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om u geen restitutie te geven voor een door u geretourneerd Unlimited Cellular product dat incompleet, beschadigd of in een anderszins onverkoopbare staat verkeert. Voor meer informatie over retourneren.

 

(ii)Als u een Unlimited Cellular product aan ons retourneert:

 • Om welke reden dan ook tijdens de retourperiode van 30 dagen, zullen we proberen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken en niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop de retourzending is ontvangen door onze retourontvangstfaciliteit. In dat geval zullen we zal de prijs van het Unlimited Cellular product volledig terugbetalen minus de verzendkosten die in de kleine lettertjes worden vermeld. Alle artikelen die aan Unlimited Cellular worden geretourneerd, moeten worden geretourneerd in dezelfde staat als waarin ze waren verzonden, ongebruikt en met de originele verpakking onbeschadigd. Als ze niet in hun oorspronkelijke staat worden geretourneerd, wordt de klant een herbevoorradingskosten in rekening gebracht van 20% van de oorspronkelijke kosten van het product.
 • Omdat het Unlimited Cellular product beschadigd of defect is, zullen we het geretourneerde Unlimited Cellular product onderzoeken en als we het erover eens zijn dat het Unlimited Cellular product beschadigd of defect is, zullen we een terugbetaling uitvoeren. In dat geval zullen we u via e-mail op de hoogte stellen van uw terugbetaling. mail binnen een redelijke termijn. We zullen proberen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken en niet later dan 30 dagen vanaf de dag dat we u via e-mail hebben bevestigd dat u recht had op terugbetaling. We betalen je alle bedragen terug die je hebt betaald voor het defecte Unlimited Cellular product, inclusief verzendkosten.

 

Unlimited Cellular zal gewoonlijk al het van u ontvangen geld terugbetalen op dezelfde manier die u oorspronkelijk heeft gebruikt om uw aankoop te betalen.

D. Levering en verzending

We proberen alle Unlimited Cellular producten te verzenden op de leverdatum die is vermeld in de Verzendbevestiging of, als er geen leverdatum is vermeld, binnen 30 dagen na de datum van de Verzendbevestiging, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.U stemt ermee in en erkent dat uw verstrekte verzendinformatie kan worden gedeeld met derden, waaronder onze handelaren, leveranciers of uitvoeringsverkopers, om verzending te vergemakkelijken.Als de verzendinformatie in uw verzendbevestiging onjuist is, kunt u uw verzendadres alleen wijzigen als u de wijziging binnen vierentwintig uur vanaf het moment van uw bestelling aanvraagt. U kunt uw verzoek voor een adreswijziging indienen door op de link "Contact" op deze site te klikken.

E. Mislukte levering

Vanwege het leveringsproces is Unlimited Cellular normaal gesproken niet in staat om vervanging te bieden voor onjuiste of defecte Unlimited Cellular producten of om reparaties uit te voeren voor mislukte levering. Onder voorbehoud van een volledig onderzoek door ons met onze leverancier en met onze distributeur, zal Unlimited Cellular een volledige terugbetaling geven voor een defect, onjuist of ontbrekend Unlimited Cellular product.

F. Risico en titel

Alle artikelen die bij Unlimited Cellular zijn gekocht, zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u overgaat op het moment dat wij deze aan de vervoerder afleveren. Unlimited Cellular neemt geen eigendom van geretourneerde artikelen totdat het artikel aankomt bij onze aangewezen retourontvangstfaciliteit. Naar eigen goeddunken kan een terugbetaling worden gedaan zonder dat een retourzending vereist is. In deze situatie neemt Unlimited Cellular geen eigendom van het terugbetaalde item.

G. Prijs en betaling

De prijs van de Unlimited Cellular producten en onze bezorgkosten zijn zoals die van tijd tot tijd op onze site worden vermeld, behalve in geval van een duidelijke fout. Unlimited Cellular streeft ernaar nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken over de producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site. Wij kunnen ons echter niet verzekeren tegen prijsfouten. Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, geplaatste bestellingen voor een product of dienst waarvan de prijs ten onrechte op de site is vermeld als gevolg van een fout, niet te verwerken of te annuleren. Als dit gebeurt, zal Unlimited Cellular u per e-mail op de hoogte stellen. Bovendien behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om naar eigen goeddunken eventuele fouten in de vermelde volledige verkoopprijs te corrigeren.Unlimited Cellular productprijzen en leverings- of retourkosten kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een verzendbevestiging hebben gestuurd.

H. Unlimited Cellular producten beschikbaar voor verkoop

De Site is toegankelijk vanuit landen over de hele wereld. U begrijpt dat sommige of alle Unlimited Cellular producten die op de site worden aangeboden, mogelijk niet beschikbaar zijn voor aankoop voor personen die in bepaalde rechtsgebieden of geografische gebieden wonen. Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de levering van een Unlimited Cellular product uit te sluiten of anderszins te beperken tot een persoon die in een rechtsgebied of geografisch gebied woont. Unlimited Cellular verklaart of garandeert niet dat een Unlimited Cellular product dat op de Site wordt gepromoot, beschikbaar zal zijn voor aankoop door een bepaalde persoon.