Privacy En Voorwaarden

Unlimited Cellular , Inc. en/of haar dochterondernemingen (" Unlimited Cellular ") leveren aan u www.UnlimitedCellular.com, en haar producten of diensten, onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als u onze Site bezoekt of winkelt, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door, want ze bevatten belangrijke mededelingen en informatie over onder meer de verkoopvoorwaarden die van invloed kunnen zijn op uw wettelijke rechten.

1. Acceptatie van onze voorwaarden

De "Voorwaarden" bestaan ​​uit deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, juridische mededelingen en andere communicatie die aan u worden verstrekt. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website aangeboden door Unlimited Cellular op www.Unlimitedcellulair.com(de "Site"), en alle producten of diensten waartoe u toegang krijgt via de Site. Deze Voorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst (de "Overeenkomst", hoewel we "Voorwaarden" hierin door elkaar kunnen gebruiken met "Overeenkomst") in elektronische vorm tussen u ("u", "uw" en/of "uzelf") en Unlimited Cellular , Inc., haar opvolgers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (" Unlimited Cellular ", "wij", "ons" en/of "onze"). Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, STOP DAN ONMIDDELLIJK MET DE TOEGANG OF HET GEBRUIK VAN DE SITE. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, HEBT U DE VOORWAARDEN AANVAARD.

In sommige gevallen kunnen zowel deze Voorwaarden als afzonderlijke servicevoorwaarden of richtlijnen waarin aanvullende voorwaarden zijn vastgelegd van toepassing zijn op een dienst of product die via de Site wordt aangeboden ("Aanvullende voorwaarden"). De Aanvullende voorwaarden zijn door middel van verwijzing opgenomen in deze Voorwaarden. Over het algemeen zijn de Aanvullende voorwaarden bedoeld als aanvulling op deze Voorwaarden, maar voor zover er een conflict bestaat tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden, tenzij de Aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen en/of tenzij anderszins verboden door toepasselijke wetgeving. wet.

2. Elektronische Communicatie

De communicatie tussen u en Unlimited Cellular is elektronisch. U stemt ermee in om communicatie van Unlimited Cellular in elektronische vorm te ontvangen. U stemt ermee in dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als deze schriftelijk zou zijn.

3. Privacybeleid

   

Wij houden uw persoonlijke gegevens privé en veilig. Wanneer u een aankoop doet op onze site, geeft u uw naam, e-mailadres, creditcardgegevens, adres, telefoonnummer en een wachtwoord op. Wij gebruiken deze informatie om uw bestellingen te verwerken, om u op de hoogte te houden van uw bestellingen en om uw winkelervaring te personaliseren.

 

U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de details van uw persoonlijke gegevens en uw wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen.

U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor activiteiten die plaatsvinden onder uw account en gaat ermee akkoord alle stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk blijft. U gaat ermee akkoord ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u reden heeft om aan te nemen dat uw wachtwoord op ongeoorloofde wijze wordt gebruikt. Voor uw bescherming kan Unlimited Cellular , als wij van mening zijn dat er ongeoorloofde toegang kan plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, dergelijke toegang beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt er ook mee in dat Unlimited Cellular mag reageren op ontvangen instructies met behulp van uw gebruikers-ID en wachtwoord en dergelijke instructies mag beschouwen als door u geautoriseerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor elektronische communicatie verzonden vanaf uw computer.

Onze beveiligde servers beschermen uw informatie met behulp van geavanceerde encryptietechnieken en firewalltechnologie.

Om u op de hoogte te houden van onze nieuwste aanbiedingen, kunnen wij u op de hoogte houden van actuele promoties, specials en nieuwe toevoegingen. U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrieven door de afmeldingsinstructies te volgen in elke e-mail die u van ons ontvangt.

Wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden of prijstrekkingen, geeft u uw naam, e-mailadres en postadres op. Als u wint, sturen wij de prijs naar het opgegeven adres en stellen u hiervan per e-mail op de hoogte. Als u meedoet aan een wedstrijd of trekking, wordt u ook opgenomen in onze nieuwsbrieflijst, zodat u op de hoogte wordt gehouden van promoties, speciale aanbiedingen en nieuwe toevoegingen aan de Sample Store-site. U kunt zich afmelden voor deze nieuwslijst door de afmeldingsinstructies te volgen die in elke ontvangen e-mail staan.

Wij gebruiken "cookies" om uw huidige winkelsessie bij te houden, uw ervaring te personaliseren en zodat u uw winkelwagentje op elk gewenst moment kunt ophalen.

Hieronder volgen de soorten informatie die wij via deze site verzamelen: naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze informatie wordt verkregen wanneer u een bestelling plaatst voor de reparatie van een elektronisch apparaat. Wij gebruiken de verstrekte gegevens alleen om uw bestelling af te ronden en u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Unlimited Cellular met betrekking tot uw bestelling. De informatie kan ook worden gebruikt om klantaccounts en factuurgegevens bij te houden. We verkopen, licentiëren of delen geen informatie die onze klanten identificeert met een entiteit die niet direct betrokken is bij de reparatie van uw apparaat.

Unlimited Cellular zal geen persoonlijke gegevens openbaar maken zonder uw toestemming, tenzij wij daartoe wettelijk gerechtigd of verplicht zijn (als wij hiertoe bijvoorbeeld verplicht zijn op grond van een gerechtelijk bevel of om fraude of een ander misdrijf te voorkomen). We zullen de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons hebt verstrekt nooit delen of gebruiken op manieren die geen verband houden met de hierboven beschreven manieren, zonder u eerst de mogelijkheid te bieden om u af te melden of dergelijk niet-gerelateerd gebruik anderszins te verbieden.


4. Privacy op andere websites

Hoewel deze website links naar websites third party kan bevatten, is Unlimited Cellular niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. Wij bieden deze links voor uw gemak aan en onderschrijven de eigenaar of de inhoud van gelinkte sites niet. Als u naar een andere site linkt, is uw privacy afhankelijk van het beleid van die site. Wij raden u aan hun privacybeleid te onderzoeken. Niet alle sites garanderen dat zij uw persoonlijk identificeerbare informatie niet met anderen zullen delen.

5. Voorwaarden voor uw gebruik van de sites en diensten

Uw toestemming om de Site te gebruiken is afhankelijk van uw akkoord dat u deze Voorwaarden zult naleven:

 

 • 18 jaar of ouder bent;
 • volgens de wet een bindend contract met ons kunnen aangaan;
 • het is bij wet niet verboden om toegang te krijgen tot onze Site of ze zijn niet eerder door ons verboden, beëindigd of anderszins de toegang tot onze Site ontzegd;
 • niet handelen namens een persoon wiens toegang tot onze site eerder door ons is beëindigd of anderszins is geweigerd;
 • zal zich niet voordoen als een andere gebruiker van de site.
 • producten van deze site uitsluitend voor uw eigen gebruik koopt en niet voor doeleinden van overslag, arbitrage of wederverkoop.

6. Eigendom van deze site

De Site (inclusief eerdere, huidige en toekomstige versies) en alle inhoud die is opgenomen in, op of anderszins deel uitmaakt van de Site (gezamenlijk de "Inhoud") is eigendom van, wordt gecontroleerd of is in licentie gegeven door Unlimited Cellular , Inc., haar dochterondernemingen of filialen.

7. Intellectuele Eigendom

Unlimitedcellulair.com wordt beheerd door de eigenaren van Unlimited Cellular . Tenzij anders aangegeven, zijn de materialen die op deze site verschijnen, inclusief de tekst, het ontwerp van de site, logo's, grafische afbeeldingen, iconen en afbeeldingen, evenals de selectie, montage en rangschikking daarvan, het exclusieve eigendom van Unlimited Cellular , de eigenaar van deze site. . Handelsmerken en servicemerken, inclusief maar niet beperkt tot die van " Unlimited Cellular ", die op de Site verschijnen, zijn de service en handelsmerken van Unlimited Cellular of gelieerde entiteiten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Unlimited Cellular gaat u ermee akkoord dergelijke merken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken. De Inhoud mag op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Unlimited Cellular , tenzij en behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud is verboden.

8. Toegang tot deze site

Op voorwaarde dat u zich aan de Voorwaarden houdt, verlenen wij u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Site. Het is u uitdrukkelijk verboden om:

 • elke wederverkoop of commercieel gebruik van de Site, de Inhoud en/of enig ander materiaal dat daarop te vinden is;
 • elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen, prijzen of andere informatie die op de Site is geplaatst voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijk gebruik, inclusief maar niet beperkt tot elk doel van concurrerende Unlimited Cellular dat hieronder wordt vermeld of enig commercieel doel, inclusief marketing;
 • het downloaden of kopiëren van de Site of delen daarvan, of Accountgegevens, om welke reden dan ook anders dan uw persoonlijk gebruik, of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens;
 • deeplinken naar enig deel van de Site;
 • framing of gebruik van framingtechnieken om enig deel van de Site in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • het gebruik van de Site om toegang te krijgen tot persoonlijk identificeerbare informatie of deze te verzamelen, inclusief accountnamen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie, voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden;
 • proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de site waartoe u geen toegangsrechten bezit;
 • het gebruik van de Site om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren; of
 • het gebruik van een automatisch of handmatig proces om informatie op de site te zoeken of te verzamelen, of op enigerlei wijze de goede werking van de site te verstoren.

 

Elk ongeoorloofd gebruik van de Site en/of enige andere inhoud of materialen die daarop worden aangetroffen, zal de toestemming of licentie die door ons in deze Voorwaarden is verleend, onmiddellijk beëindigen. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van www.Unlimitedcellulair.com zolang de link ons ​​of een van onze producten of diensten niet op een valse, misleidende, denigrerende of anderszins aanstootgevende manier afbeeldt. U mag geen van onze logo's of andere bedrijfseigen afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. Links en inhoud van derden

Onze site of de communicatie die u van onze site ontvangt, kan inhoud van derden of links naar websites van derden bevatten die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. Om toegang te krijgen tot deze sites van derden, moet u de site verlaten. U erkent uitdrukkelijk en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze sites van derden, inclusief, maar niet beperkt tot, hun inhoud, beleid, mislukkingen, promoties, producten, diensten, acties en/of eventuele schade, verliezen, storingen of problemen veroorzaakt door, gerelateerd aan of voortvloeiend uit die derden of hun sites. UW CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE HANDELINGEN MET ANDEREN DIE OP OF VIA DE SITE WORDEN GEVONDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BETALING VOOR EN LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN ALLE VOORWAARDEN, VOORWAARDEN, GARANTIES EN VERKLARINGEN DIE MET DERGELIJKE HANDELINGEN VERBONDEN ZIJN, ZIJN UITSLUITEND TUSSEN U EN DE DERDE PARTIJ. UNLIMITED CELLULAR DRAAGT U AAN OM ALLE BELEID, REGELS, VOORWAARDEN EN VOORWAARDEN TE BEKIJKEN, INCLUSIEF HET PRIVACYBELEID EN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ELKE SITE VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

10. Door u ingediende inhoud

De Site biedt u mogelijk de mogelijkheid om recensies, opmerkingen, foto's, vragen en andere inhoud ("Gebruikersinhoud") te plaatsen. U gaat ermee akkoord geen Gebruikersinhoud op de Site te plaatsen die illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreukmakend op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden is. U gaat er verder mee akkoord geen Gebruikersinhoud te plaatsen die softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van 'spam' bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van Gebruikersinhoud. Unlimited Cellular behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken, maar controleert geplaatste Gebruikersinhoud niet regelmatig. Alle meningen, beoordelingen, discussies, opmerkingen en/of andere gebruikersinhoud van welke aard dan ook die door u of een gebruiker van de site zijn gemaakt, zijn die van de respectieve auteur(s) of distributeur(s) en niet van Unlimited Cellular .

Als u Gebruikersinhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij wij anders aangeven, verleent u Unlimited Cellular een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen , afgeleide werken maken, dergelijke Gebruikersinhoud over de hele wereld in welk medium dan ook distribueren en weergeven. U verleent Unlimited Cellular en onze sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of anderszins beheert op de Gebruikersinhoud die u plaatst, dat de Gebruikersinhoud accuraat is, dat het gebruik van de Gebruikersinhoud die u levert dit beleid niet schendt en niemand letsel zal toebrengen. of entiteit en dat u Unlimited Cellular zult vrijwaren voor alle claims die voortvloeien uit de door u verstrekte Gebruikersinhoud. Unlimited Cellular neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gebruikersinhoud die door u of een third party is geplaatst.

11. Productinzendingen

Unlimited Cellular accepteert geen ongevraagde inzendingen voor zakelijke ideeën, websites, artikelen of andere producten of diensten. Het is onze bedoeling om de mogelijkheid van toekomstige misverstanden te vermijden wanneer projecten die door of namens Unlimited Cellular zijn ontwikkeld (intern of door derden) voor anderen vergelijkbaar lijken met hun eigen creative ideeën of materialen. Dien daarom geen dergelijke ongevraagde inzendingen in bij Unlimited Cellular via de Site, per e-mail, sms of anderszins. Als u echter besluit een dergelijke ongevraagde inzending te doen, zijn deze onderworpen aan deze Voorwaarden en verleent u hierbij aan Unlimited Cellular het onherroepelijke recht en de licentie op de inzending alsof het Gebruikersinhoud betreft, zoals specifiek hierboven uiteengezet.

12. Beëindiging

Als u uw wettelijke overeenkomst met Unlimited Cellular wilt beëindigen, kunt u dit doen door: (A) Unlimited Cellular hiervan op de hoogte te stellen door op de link "Contact met ons opnemen" op deze site te klikken, of (B) uw accounts te sluiten voor alle diensten die die u via deze site gebruikt.

Unlimited Cellular kan deze Overeenkomst met u op elk moment beëindigen als: (i) u een bepaling van deze Overeenkomst heeft overtreden of u de Overeenkomst niet naleeft; (ii) Unlimited Cellular hiertoe wettelijk verplicht is; (iii) de partner met wie Unlimited Cellular de Diensten aan u heeft aangeboden, zijn relatie met Unlimited Cellular heeft beëindigd of is gestopt met het aanbieden van de Diensten aan u; (iv) Unlimited Cellular levert niet langer diensten in het land waar u woont; of (v) Unlimited Cellular vaststelt dat de dienstverlening aan u niet langer commercieel haalbaar is. Niettegenstaande enige tegenstrijdigheid in deze Voorwaarden, behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om elk product of elke dienst op elk moment en naar eigen goeddunken stop te zetten.

Zonder beperking van het voorgaande kan Unlimited Cellular onmiddellijk alle Gebruikers-ID's, Accounts of wachtwoorden beëindigen of opschorten in het geval van gedrag van u dat Unlimited Cellular , naar eigen goeddunken, onaanvaardbaar acht of in het geval van een inbreuk door u van deze Overeenkomst. In geval van beëindiging gaat u ermee akkoord de toegang tot onze Site onmiddellijk te staken.

13. Afwijzing van garanties

WIJ LEVEREN DE SITE EN DE DIENSTEN DIE DAARONDER WORDEN AANGEBODEN 'ZOALS HET IS', 'MET ALLE FOUTEN' EN 'ZOALS BESCHIKBAAR', TENZIJ ANDERS SPECIFIEK. Wij geven geen expliciete of impliciete verklaringen, garanties of garanties van welke aard dan ook over de Site of de aangeboden diensten, of over producten of diensten van derden die door ons aan u beschikbaar worden gesteld, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

U GAAT ER HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN ONHERROEPELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS.

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL DE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN UNLIMITED CELLULAR UITSLUITEN OF BEPERKEN VOOR VERLIEZEN DIE NIET WETTELIJK KUNNEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, INDIEN VAN TOEPASSING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN ​​DOOR DE WET, WIJZEN UNLIMITED CELLULAR EN ONZE FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS EN HANDELAARS IMPLICIETE GARANTIES AF DAT DE SITE EN DE DIENSTEN DIE DAARONDER WORDEN AANGEBODEN, VERHANDELBAAR ZIJN, VAN BEVREDIGENDE KWALITEIT, ACCURAAT, ACTUEEL, GESCHIKT VOOR EEN BEPAALD DOEL OF EEN BEPAALDE BEHOEFTE. OF NIET-INBREUKMAKEND. WIJ GARANDEREN NIET DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN; (B) UW GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, BESCHIKBAAR EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (C) ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U VERKRIJGT ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF (D) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE VERZONDEN VANUIT UNLIMITED CELLULAR ZAL VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT PRIVACY EN SECURITY ANDERS DAN ZOALS UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN.

GEEN ENKELE MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR EEN UNLIMITED CELLULAR VERTEGENWOORDIGER SCHEPT GARANTIE.

14. Beperkingen van aansprakelijkheid

BEHOUDENS DE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDEL VOOR ELK GESCHIL MET ONS HET STAKEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE. U BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UNLIMITED CELLULAR , ZIJN DOCHTERONDERNEMINGEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS OF HANDELAARS NIET AANSPRAKELIJK JEGENS U ZIJN VOOR HET VOLGENDE: (A) CLAIMS DIE HET TOTALE BEDRAG AAN VERGOEDINGEN OVERSCHRIJDEN DAT U ONS TIJDENS DE PERIODE HEBT BETAALD VOORGAANDE PERIODE VAN ÉÉN JAAR VOOR HET SPECIFIEKE PRODUCT EN/OF DIENST IN KWESTIE OF (B) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLG- OF VOORBEELDSCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN, HET NIET KUNNEN GEBRUIKEN VAN OF HET VERTROUWEN OP DE SITE. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT, CLAIMS WEGENS GEDERFDE WINST, VERLOREN GEGEVENS, VERLIES VAN GOODWILL, WERKONDERBREKING, COMPUTERSTORING OF -STORING OF ENIGE ANDERE COMMERCIËLE SCHADE OF VERLIES, ZELFS ALS WE WISTEN OF HADDEN MOETEN WETEN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN EEN TOEPASSELIJK RECHTSGEBIED DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLG- OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAT, ZAL IN EEN DERGELIJK RECHTSGEBIED ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE AANGESLOTEN BEDRIJVEN, FUNCTIONARISSEN, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS EN HANDELAARS BEPERKT ZIJN TOT DE TOEGESTANE MATE. VOLGENS DE WET.

ZOALS HIERBOVEN VERMELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK BENT VOOR INTERACTIES MET EXTERNE VERKOPERS. BEHOUDENS DE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT, STEMT U ERMEE IN OM UNLIMITED CELLULAR TE VRIJWAREN VAN ALLE CLAIMS OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT EEN PRODUCT OF DIENST VAN EEN EXTERNE HANDELAAR EN ELKE ACTIE OF INACTIVITEIT VAN EEN DERDE PARTIJ. PARTIJKOOPMAN.

15. Geschillen

Elk geschil of claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van een Unlimited Cellular dienst, of met producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd door Unlimited Cellular of via www.Unlimitedcellulair.com worden opgelost door middel van bindende arbitrage, in plaats van via de rechtbankbehalve dat u claims kunt indienen bij de rechtbank voor kleine vorderingen als uw claims hiervoor in aanmerking komen. Op deze Overeenkomst zijn de Federal Arbitration Act en de federale arbitragewet van toepassing.

Er is geen rechter of jury bij arbitrage, en de rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en schadeloosstelling toekennen als een rechtbank (inclusief voorlopige voorziening en verklaring voor recht of wettelijke schadevergoeding), en moet de voorwaarden van deze Voorwaarden volgen zoals een rechtbank dat zou doen.

Om een ​​arbitrageprocedure te starten, moet u een brief sturen waarin u om arbitrage vraagt ​​en uw claim beschrijft naar Unlimited Cellular , Inc., PO Box 1071, Newburgh NY 12551. De brief wordt doorgestuurd naar de geregistreerde agent van het bedrijf. De arbitrage zal worden uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar regels, inclusief de aanvullende procedures voor consumentengerelateerde geschillen van de AAA. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbiterkosten zijn onderworpen aan de regels van de AAA. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten uitvoeren, op basis van schriftelijke inzendingen, of persoonlijk in de provincie waar u woont of op een andere gezamenlijk overeengekomen locatie.

Wij zijn het er allemaal over eens dat eventuele geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis zullen worden gevoerd en niet in groepsverband, geconsolideerde of representatieve actie.Als een claim om welke reden dan ook via de rechtbank wordt behandeld in plaats van via arbitragewe doen allemaal afstand van elk recht op een juryrechtspraak. We zijn het er ook allebei mee eens dat u of wij een rechtszaak kunnen aanspannen om inbreuk op of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten te verbieden.

16. Schadeloosstelling en vrijwaring

U stemt ermee in om Unlimited Cellular en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocatenhonoraria ) voortvloeiend uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Site; (ii) uw schending van een van de Voorwaarden van deze Overeenkomst; (iii) uw schending van rechten van derden, inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) enige claim dat door u ingediende Gebruikersinhoud schade veroorzaakt aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft van kracht na de beëindiging van deze Overeenkomst en uw gebruik van de Site

Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om toezicht te houden op of actie te ondernemen met betrekking tot geschillen die u mogelijk heeft met andere gebruikers, klanten of verkopers. Voor zover de wet dit toestaat, ontheft u ons van alle claims of aansprakelijkheid met betrekking tot inhoud en/of gebruikersinhoud die op de site is geplaatst en van alle claims met betrekking tot het gedrag van andere klanten van ons of verkopers.

17. Toepasselijk Recht

Door onze Diensten te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en gaat u er verder mee akkoord dat elke claim of geschil tussen u en Unlimited Cellular dat voortvloeit uit deze Overeenkomst onderworpen zal zijn aan de wetten van de staat New York, zonder rekening te houden met conflicterende wettelijke principes, behalve dat de hierin vervatte arbitragebepalingen worden beheerst door de Federal Arbitration Act.

18. Copyrightkennisgeving - Digitale Millenniumauteursrechtwet

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen en vragen u hetzelfde te doen. Als u een auteursrechteigenaar of een agent van de eigenaar bent en inhoud op de Site aantreft die inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om dit te doen, dient u onze DMCA/Copyright Agent schriftelijk de volgende informatie te verstrekken: (i) Een handtekening van een persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt; (ii) Identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan wordt beweerd dat er inbreuk op is gemaakt; (iii) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (iv) Uw contactgegevens, inclusief een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; (v) Een verklaring dat u te goeder trouw gelooft dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn agent of de wet; en (vi) Een verklaring dat de informatie in de kennisgeving juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend inbreuk is gemaakt. U erkent dat als u niet aan alle vereisten van deze sectie voldoet, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is. De contactgegevens van de Copyright Agent van Unlimited Cellular voor kennisgeving van claims wegens inbreuk op het auteursrecht zijn als volgt:

Unlimited Cellular , Inc.
Tav: dmca/auteursrechtagent
Postbus 1071, 

Newburgh NY 12551

19. Volledige overeenkomst, wijzigingen in deze overeenkomst en afstandsverklaringen

Deze Voorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen of aanvullende voorwaarden die door Unlimited Cellular op de Site zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Unlimited Cellular met betrekking tot uw gebruik van de Site. We kunnen af ​​en toe de Voorwaarden van deze Overeenkomst wijzigen, en dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Site zijn geplaatst. Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid om de Sites van tijd tot tijd te controleren om eventuele wijzigingen in de Voorwaarden te bekijken. Uw gebruik van de Site na eventuele wijzigingen in de Voorwaarden geeft aan dat u de gewijzigde Overeenkomst accepteert en ermee akkoord gaat. Deze wijzigingen zullen echter onmiddellijk van kracht zijn voor nieuwe gebruikers van onze site. Eventuele wijzigingen in deze Overeenkomst (anders dan zoals uiteengezet in deze paragraaf) of afstand van de rechten van Unlimited Cellular hieronder zullen niet geldig of effectief zijn, behalve in een schriftelijke overeenkomst die de fysieke handtekening draagt ​​van een functionaris van Unlimited Cellular . Geen enkele beweerde afstand of wijziging van deze Overeenkomst door Unlimited Cellular via telefonische of e-mailcommunicatie is geldig.

20. Algemene Voorwaarden

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst creëert een partnerschap, arbeidsrelatie of agentuurrelatie. Er zijn geen derde begunstigden van deze Overeenkomst. Wij kunnen deze Overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving aan u overdragen. U mag deze Overeenkomst of uw rechten en verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, niet overdragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke poging van u daartoe zal ongeldig zijn. Mocht enig onderdeel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden verklaard, dan zal dat gedeelte worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en zullen de overige gedeelten volledig van kracht blijven. Ons onvermogen om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een afstand van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten onder deze Overeenkomst blijven van kracht na elke beëindiging van deze Overeenkomst.

U EN UNLIMITED CELLULAR KOMEN OVEREEN DAT ELKE OORZAAK VAN ACTIE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET UNLIMITED CELLULAR MOET AANVANGEN BINNEN ÉÉN (1) JAAR NADAT DE OORZAAK VAN DE ACTIE ZICH HEEFT VOORGEDAAN. ANDERS WORDT EEN DERGELIJKE RECHTSVORDERING PERMANENT UITGESLOTEN.

U verklaart dat u wettelijk in staat bent deze Voorwaarden te accepteren. U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar, of een geëmancipeerde minderjarige bent, of over wettelijke toestemming van een ouder of voogd beschikt, en dat u volledig in staat en bevoegd bent om de voorwaarden, bepalingen, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties uiteengezet in deze Overeenkomst, en om deze Overeenkomst na te leven en na te leven. Als u juridisch gezien niet in staat bent om deze voorwaarden te aanvaarden, of als u weigert deze Overeenkomst na te leven en na te leven, moet u het gebruik van de Site onmiddellijk staken.

Partijen bevestigen hierbij hun uitdrukkelijke wens dat deze Overeenkomst en alle documenten en overeenkomsten die daarmee direct of indirect verband houden, in de Engelse taal worden opgesteld.

 

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van onze producten

Unlimited Cellular biedt consumenten de mogelijkheid om via haar site uitzonderlijke producten te kopen, die voor een bepaalde periode beschikbaar zijn en meestal tegen een gereduceerde prijs (elk een "Unlimited Cellular Product"). Alle promoties zijn beperkt in termen van tijd en voorraad en alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Alle couponpromoties zijn beperkt tot vier per klantbestelling en niet voor bulkbestellingen. Unlimited Cellular producten zijn niet beschikbaar voor wederverkoop.

 

In deze Aanvullende voorwaarden (samen met de kleine lettertjes op elke Unlimited Cellular Productpagina) vindt u de voorwaarden waaronder wij u de Unlimited Cellular Producten die op onze Site staan, leveren. Lees deze aanvullende voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u Unlimited Cellular producten via onze site bestelt. U dient te begrijpen dat u, door een van onze Unlimited Cellular Producten te bestellen, ermee instemt gebonden te zijn aan deze Aanvullende Voorwaarden. U dient een kopie van deze Aanvullende voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

A. Hoe Het Werkt

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een e-mail waarin wordt bevestigd dat wij uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod voor ons om een Unlimited Cellular product te kopen. Alle bestellingen zijn onder voorbehoud van acceptatie door ons en de beschikbaarheid van het Unlimited Cellular Product, en wij zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het Unlimited Cellular Product is verzonden (Verzendbevestiging). Unlimited Cellular is pas verplicht artikelen te leveren nadat wij dit met u hebben bevestigdVerzendbevestigingIn het geval dat het door u bestelde Unlimited Cellular Product niet op voorraad is, zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen zodra wij hiervan op de hoogte worden gesteld door onze leverancier.

B. Productbeschrijvingen

Unlimited Cellular probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Unlimited Cellular garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site accuraat, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos zijn. Als een Unlimited Cellular Product niet is zoals beschreven, is uw enige oplossing het retourneren ervan in ongebruikte staat.

C. Restitutiebeleid

(i)Tenzij aangegeven in de kleine lettertjes als Final Sale of anderszins niet in aanmerking komt voor retournering, kunt u een Unlimited Cellular Product binnen 30 dagen na levering retourneren. In het geval van een 'Definitieve Uitverkoop'-promotie kunt u alleen een terugbetaling aanvragen als het Unlimited Cellular Product dat u heeft ontvangen anders is dan wat u hebt besteld, of beschadigd of defect is. Voor elke retourzending dient u een retourautorisatie aan te vragen bij Unlimited Cellular . U kunt uw verzoek indienen door op de link "Contact met ons opnemen" op deze site te klikken. Het verzoek moet de bestelgegevens van het product bevatten: het bestelnummer en een volledige beschrijving van het geretourneerde product. Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een autorisatie voor het retourneren van goederen (RMA), die moet worden meegeleverd in uw retourpakket met het Unlimited Cellular Product. Alleen artikelen die met een RMA worden geretourneerd, worden geretourneerd. U moet het Unlimited Cellular Product zo snel als redelijkerwijs mogelijk is en binnen 30 dagen na levering van het Unlimited Cellular Product aan ons retourneren. U bent wettelijk verplicht om redelijke zorg te dragen voor het Unlimited Cellular Product zolang het in uw bezit is. Het Unlimited Cellular Product moet ongebruikt en ongeopend worden geretourneerd. Behalve in het geval van een beschadigd of defect Unlimited Cellular Product, behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om u niet terug te betalen voor een door u geretourneerd Unlimited Cellular Product dat onvolledig, beschadigd of in een anderszins onverkoopbare staat verkeert. Voor meer informatie over retourneren.

 

(ii)Als u een Unlimited Cellular Product aan ons retourneert:

 • Om welke reden dan ook tijdens de retourperiode van 30 dagen zullen we proberen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken, en niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop de retourzending is ontvangen door onze retourontvangstfaciliteit. In dat geval zullen we zal de prijs van het Unlimited Cellular Product volledig terugbetalen minus de verzendkosten aangegeven in de kleine lettertjes. Alle artikelen die naar Unlimited Cellular worden geretourneerd, moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als toen ze werden verzonden, ongebruikt en met de originele verpakking onbeschadigd. Als ze niet in de originele staat worden geretourneerd, wordt de klant een herbevoorradingskosten van 20% van de oorspronkelijke prijs van het product in rekening gebracht.
 • Omdat het Unlimited Cellular Product beschadigd of defect is, zullen we het geretourneerde Unlimited Cellular Product onderzoeken en als we het erover eens zijn dat het Unlimited Cellular Product beschadigd of defect is, zullen we een terugbetaling uitvoeren, in welk geval we u via e-mail op de hoogte zullen stellen van uw terugbetaling. per post binnen een redelijke termijn. We zullen proberen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken, maar niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop we u via e-mail hebben bevestigd dat u recht had op terugbetaling. Wij vergoeden u alle door u betaalde bedragen voor het defecte Unlimited Cellular Product, inclusief verzendkosten.

 

Unlimited Cellular zal normaal gesproken al het geld dat u van u heeft ontvangen terugbetalen op dezelfde manier die u oorspronkelijk hebt gebruikt om voor uw aankoop te betalen.

D. Levering en verzending

We proberen alle Unlimited Cellular Producten te verzenden vóór de leveringsdatum die is vermeld in de Verzendbevestiging of, als er geen leveringsdatum is opgegeven, binnen 30 dagen na de datum van de Verzendbevestiging, tenzij er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden.U gaat ermee akkoord en erkent dat uw verstrekte verzendinformatie kan worden gedeeld met derden, waaronder onze verkopers, leveranciers of uitvoeringsleveranciers, om de verzending te vergemakkelijken.Als de verzendinformatie in uw verzendbevestiging onjuist is, kunt u uw verzendadres alleen wijzigen als u de wijziging binnen vierentwintig uur vanaf het moment van uw bestelling aanvraagt. U kunt uw verzoek om een ​​adreswijziging indienen door op de link 'Contact' op deze site te klikken.

E. Mislukte Levering

Vanwege het leveringsproces is Unlimited Cellular normaal gesproken niet in staat om vervangingen te leveren voor onjuiste of defecte Unlimited Cellular producten, of om reparaties uit te voeren voor een mislukte levering. Onder voorbehoud van een volledig onderzoek door ons bij onze leverancier en bij onze distributeur, zal Unlimited Cellular een volledige terugbetaling bieden voor een defect, onjuist of ontbrekend Unlimited Cellular product.

F. Risico en eigendom

Alle artikelen die bij Unlimited Cellular zijn gekocht, zijn gemaakt op grond van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u overgaat bij levering aan de vervoerder. Unlimited Cellular neemt geen eigendom over geretourneerde artikelen over totdat het artikel bij ons aangewezen retourontvangstcentrum is aangekomen. Naar eigen goeddunken kan een terugbetaling plaatsvinden zonder dat een retourzending vereist is. In deze situatie heeft Unlimited Cellular geen recht op het terugbetaalde artikel.

G. Prijs en betaling

De prijs van de Unlimited Cellular Producten en onze bezorgkosten zullen van tijd tot tijd zijn zoals vermeld op onze Site, behalve in gevallen van duidelijke fouten. Unlimited Cellular streeft ernaar nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken over de producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site. Wij kunnen echter niet verzekeren tegen prijsfouten. Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, bestellingen voor een product of dienst waarvan de prijs ten onrechte op de site is geplaatst als gevolg van een fout, niet te verwerken of te annuleren. Als dit gebeurt, zal Unlimited Cellular u hiervan per e-mail op de hoogte stellen. Bovendien behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, eventuele fouten in de vermelde volledige verkoopprijs te corrigeren.Prijzen Unlimited Cellular producten en bezorg- of retourkosten kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een verzendbevestiging hebben gestuurd.

H. Unlimited Cellular Producten Beschikbaar Voor Verkoop

De site is toegankelijk vanuit landen over de hele wereld. U begrijpt dat sommige of alle Unlimited Cellular Producten die op de Site worden aangeboden, mogelijk niet beschikbaar zijn voor aankoop voor personen die in bepaalde rechtsgebieden of geografische gebieden wonen. Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, de levering van een Unlimited Cellular product aan een persoon die woonachtig is in welk rechtsgebied of geografisch gebied dan ook uit te sluiten of anderszins te beperken. Unlimited Cellular verklaart of garandeert niet dat een Unlimited Cellular product dat op de Site wordt gepromoot, door een bepaalde persoon kan worden gekocht.