TERUGSTUURBELEID

 Unlimited Cellular, Inc. en/of zijn gelieerde ondernemingen ("Unlimited Cellular") bieden u www.UnlimitedCellular.com, en haar producten of diensten, onderworpen aan de volgende voorwaarden. Als u onze Site bezoekt of winkelt, accepteert u deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door, want ze bevatten belangrijke onthullingen en informatie over onder meer verkoopvoorwaarden die van invloed kunnen zijn op uw wettelijke rechten.

1. Aanvaarding van onze voorwaarden

De "Voorwaarden" bestaan ​​uit deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden, juridische kennisgevingen en andere mededelingen die aan u zijn verstrekt. Deze voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website aangeboden door Unlimited Cellular atwww.Unlimitedcellular.com(de "Site"), en alle producten of diensten die via de Site toegankelijk zijn. Deze Voorwaarden vormen een bindende juridische overeenkomst (de "Overeenkomst", hoewel we "Voorwaarden" hierin door elkaar kunnen gebruiken met "Overeenkomst") in elektronische vorm tussen u ("u", "uw" en/of "uzelf") en Unlimited Cellular , Inc., zijn opvolgers, dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (“Unlimited Cellular”, “wij”, “ons” en/of “onze”). Door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DE VOORWAARDEN, STOP DAN ONMIDDELLIJK MET DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE SITE. DOOR DE SITE TE GEBRUIKEN, HEBT U DE VOORWAARDEN AANVAARD.

In sommige gevallen kunnen zowel deze Voorwaarden als afzonderlijke servicevoorwaarden of richtlijnen waarin aanvullende voorwaarden worden uiteengezet, van toepassing zijn op een dienst of product die via de Site wordt aangeboden ("Aanvullende voorwaarden"). De Aanvullende voorwaarden zijn door middel van verwijzing in deze voorwaarden opgenomen. Over het algemeen zijn de Aanvullende voorwaarden bedoeld als aanvulling op deze Voorwaarden, maar voor zover er een conflict is tussen deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende voorwaarden, prevaleren de Aanvullende voorwaarden, tenzij de Aanvullende voorwaarden uitdrukkelijk anders aangeven en/of tenzij anderszins verboden door de toepasselijke wet.

2. Elektronische communicatie

De communicatie tussen u en Unlimited Cellular is elektronisch. U stemt ermee in om communicatie van Unlimited Cellular in elektronische vorm te ontvangen. U stemt ermee in dat alle voorwaarden, overeenkomsten, kennisgevingen, bekendmakingen en andere communicatie die we u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten waaraan dergelijke communicatie zou voldoen als ze schriftelijk waren.

3. Privacybeleid
We houden uw persoonlijke gegevens privé en veilig. Wanneer u een aankoop doet op onze site, geeft u uw naam, e-mailadres, creditcardgegevens, adres, telefoonnummer en een wachtwoord op. We gebruiken deze informatie om uw bestellingen te verwerken, u op de hoogte te houden van uw bestellingen en om uw winkelervaring te personaliseren.

 U bent verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van de details van uw persoonlijke gegevens en uw wachtwoord, en voor het beperken van de toegang tot uw computer om ongeautoriseerde toegang tot uw account te voorkomen.

 U aanvaardt de verantwoordelijkheid voor activiteiten die plaatsvinden onder uw account en u stemt ermee in alle stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat uw wachtwoord vertrouwelijk blijft. U stemt ermee in ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u reden hebt om aan te nemen dat uw wachtwoord op een ongeoorloofde manier wordt gebruikt. Voor uw bescherming, als we van mening zijn dat er ongeoorloofde toegang kan plaatsvinden of heeft plaatsgevonden, kan Unlimited Cellular dergelijke toegang beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. U stemt er ook mee in dat Unlimited Cellular bevoegd is om te reageren op instructies die zijn ontvangen met uw gebruikersnaam en wachtwoord en om dergelijke instructies te beschouwen als door u geautoriseerd. U erkent en gaat ermee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor elektronische communicatie die vanaf uw computer wordt verzonden.

Onze beveiligde servers beschermen uw informatie met behulp van geavanceerde coderingstechnieken en firewalltechnologie.

Om u op de hoogte te houden van onze laatste aanbiedingen, kunnen wij u op de hoogte houden van lopende acties, specials en nieuwe toevoegingen. U kunt zich afmelden voor onze nieuwsbrieven door de uitschrijfinstructies te volgen in elke e-mail die u van ons ontvangt.

Wanneer u deelneemt aan een van onze wedstrijden of prijstrekkingen, geeft u uw naam, e-mailadres en postadres op. Als je wint, sturen we de prijs naar het opgegeven adres en laten we je dit per e-mail weten. Wanneer u meedoet aan een wedstrijd of trekking, wordt u ook opgenomen in onze nieuwsbrieflijst om op de hoogte te blijven van promoties, specials en nieuwe toevoegingen aan de Sample Store-site. U kunt zich afmelden voor deze nieuwslijst door de uitschrijfinstructies in elke ontvangen e-mail te volgen.

We gebruiken "cookies" om uw huidige winkelsessie bij te houden om uw ervaring te personaliseren en zodat u uw winkelwagen op elk moment kunt ophalen.

Hieronder volgen de soorten informatie die we via deze site verzamelen: naam, adres, telefoonnummers en e-mailadressen. Deze informatie wordt verkregen wanneer u een bestelling plaatst voor de reparatie van een elektronisch apparaat. Wij gebruiken de verstrekte gegevens alleen om uw bestelling af te ronden en u op de hoogte te houden van de producten en diensten van Unlimited Cellular met betrekking tot uw bestelling. De informatie kan ook worden gebruikt om klantaccounts en factureringsgegevens bij te houden. We verkopen, licentiëren of delen geen informatie die onze klanten identificeert met enige entiteit die niet direct betrokken is bij de reparatie van uw apparaat.

 Unlimited Cellular zal zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens vrijgeven, tenzij we wettelijk gerechtigd of verplicht zijn om dit te doen (als we bijvoorbeeld verplicht zijn door een gerechtelijk bevel of om fraude of ander misdrijf te voorkomen). We zullen de persoonlijk identificeerbare informatie die u ons hebt verstrekt nooit delen of gebruiken op manieren die geen verband houden met de hierboven beschreven manieren zonder u eerst de mogelijkheid te bieden om u af te melden of dergelijk niet-gerelateerd gebruik anderszins te verbieden.

 

4. Privacy op andere websites

Hoewel deze website links naar websites van derden kan bevatten, is Unlimited Cellular niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte sites. We bieden deze links aan voor het gemak en onderschrijven de eigenaar of inhoud van gelinkte sites niet. Als u naar een andere site linkt, hangt uw privacy af van het beleid van die site. We raden u aan om hun privacybeleid te onderzoeken. Niet alle sites garanderen dat ze uw persoonlijk identificeerbare informatie niet met anderen zullen delen.

5. Voorwaarden die zijn gesteld aan uw gebruik van de sites en diensten

 Uw toestemming om de Site te gebruiken is afhankelijk van uw akkoord dat u:

 • zal voldoen aan deze voorwaarden;
 • zijn 18 jaar of ouder;
 • wettelijk in staat zijn om een ​​bindend contract met ons aan te gaan;
 • het is niet wettelijk verboden om toegang te krijgen tot onze site of zijn niet eerder door ons verbannen, beëindigd of anderszins de toegang tot onze site geweigerd;
 • niet handelen namens een persoon wiens toegang tot onze site eerder is beëindigd of anderszins door ons is geweigerd;
 • zal zich niet voordoen als een andere gebruiker van de Site.

6. Eigendom van deze site

De Site (inclusief eerdere, huidige en toekomstige versies) en alle inhoud die is opgenomen in, op of die anderszins deel uitmaakt van de Site (gezamenlijk de "Inhoud") zijn eigendom van, worden beheerd door of in licentie gegeven door Unlimited Cellular, Inc., haar dochterondernemingen of gelieerde ondernemingen.

7. Intellectuele eigendom

Unlimitedcellular.com wordt beheerd door de eigenaren van Unlimited Cellular. Tenzij anders aangegeven, zijn de materialen die op deze site verschijnen, inclusief de tekst, het site-ontwerp, logo's, afbeeldingen, pictogrammen en afbeeldingen, evenals de selectie, assemblage en rangschikking daarvan, het exclusieve eigendom van Unlimited Cellular, de eigenaar van deze site . Handelsmerken en servicemerken, inclusief maar niet beperkt tot die van "Unlimited Cellular", die op de Site verschijnen, zijn de service en handelsmerken van Unlimited Cellular of gelieerde entiteiten. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Unlimited Cellular stemt u ermee in dergelijke merken op geen enkele manier weer te geven of te gebruiken. De Inhoud mag op geen enkele manier, geheel of gedeeltelijk, worden gekopieerd, gewijzigd, gereproduceerd, gedownload of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Unlimited Cellular, tenzij en behalve zoals uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden. Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud is verboden.

8. Toegang tot deze site

Onder voorbehoud van uw naleving van de Voorwaarden, verlenen wij u een beperkte licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van de Site. Het is u uitdrukkelijk verboden om:

 • enige doorverkoop of commercieel gebruik van de site, de inhoud en/of enig ander materiaal dat daarop wordt aangetroffen;
 • het verzamelen en gebruiken van productvermeldingen, beschrijvingen, prijzen of andere informatie die op de Site is geplaatst voor enig ander doel dan uw eigen persoonlijk gebruik, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, elk doel dat hieronder vermeld wordt voor concurrerende Unlimited Cellular of enig commercieel doel, inclusief marketing;
 • het downloaden of kopiëren van de Site of delen daarvan, of Accountinformatie, om een ​​andere reden dan uw persoonlijk gebruik, of enig gebruik van datamining, robots of soortgelijke tools voor het verzamelen en extraheren van gegevens;
 • deeplinken naar een deel van de site;
 • framing of het gebruik van framing-technieken om een ​​deel van de site in te sluiten zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
 • het gebruiken van de Site om toegang te krijgen tot of het verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie, inclusief accountnamen, e-mailadressen of andere dergelijke informatie voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot commerciële doeleinden;
 • proberen toegang te krijgen tot beveiligde delen van de site waartoe u geen toegangsrechten bezit;
 • de Site gebruiken om ongevraagde e-mailadvertenties of spam te genereren; of
 • het gebruik van een automatisch of handmatig proces om informatie van de site te zoeken of te verzamelen, of op enigerlei wijze de goede werking van de site te verstoren.

Elk ongeoorloofd gebruik van de site en/of andere inhoud of materialen die daarop worden gevonden, zal de toestemming of licentie die door ons in deze voorwaarden is verleend onmiddellijk beëindigen. U krijgt een beperkt, herroepbaar en niet-exclusief recht om een ​​hyperlink naar de startpagina van www.Unlimitedcellular.com zolang de link ons ​​of een van onze producten of diensten niet in een valse, misleidende, denigrerende of anderszins beledigende zaak afschildert. U mag geen van onze logo's of andere bedrijfseigen afbeeldingen of handelsmerken gebruiken als onderdeel van de link zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

9. Links en inhoud van derden

Onze site of communicatie die u van onze site ontvangt, kan inhoud van derden of links naar websites van derden bevatten die wij niet controleren, onderhouden of onderschrijven. Voor toegang tot die sites van derden moet u de site verlaten. U erkent en stemt er uitdrukkelijk mee in dat wij op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor deze sites van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot hun inhoud, beleid, storingen, promoties, producten, diensten, acties en/of enige schade, verliezen, storingen of problemen veroorzaakt door, gerelateerd aan of voortvloeiend uit die derden of hun sites. UW CORRESPONDENTIE EN ZAKELIJKE OVEREENKOMSTEN MET ANDEREN DIE OP OF VIA DE SITE WORDEN GEVONDEN, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE BETALING EN LEVERING VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN, EN EVENTUELE VOORWAARDEN, GARANTIES EN VERKLARINGEN DIE VERBONDEN ZIJN MET DERGELIJKE EN DERGELIJKE DOOR U OVEREENGEKOMEN DERDE PARTIJ. UNLIMITED CELLULAR DRINGT U AAN ALLE BELEID, REGELS, VOORWAARDEN EN REGELGEVING TE LEZEN, MET INBEGRIP VAN HET PRIVACYBELEID EN GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN ELKE WEBSITE VAN DERDEN DIE U BEZOEKT.

10. Inhoud ingezonden door jou

De Site kan u de mogelijkheid bieden om recensies, opmerkingen, foto's, vragen en andere inhoud ("Gebruikersinhoud") te plaatsen. U stemt ermee in om geen Gebruikersinhoud op de Site te plaatsen die illegaal, obsceen, bedreigend, lasterlijk, inbreuk op de privacy, inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of anderszins schadelijk voor derden is. U stemt er verder mee in geen Gebruikersinhoud te plaatsen die softwarevirussen, politieke campagnes, commerciële verzoeken, kettingbrieven, massamailings of enige vorm van "spam" bevat. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als een persoon of entiteit of anderszins misleiden met betrekking tot de oorsprong van Gebruikersinhoud. Unlimited Cellular behoudt zich het recht (maar niet de verplichting) voor om dergelijke Gebruikersinhoud te verwijderen of te bewerken, maar beoordeelt geplaatste Gebruikersinhoud niet regelmatig. Alle meningen, adviezen, beoordelingen, discussies, opmerkingen en/of andere gebruikersinhoud van welke aard dan ook die door u of een gebruiker van de site zijn gemaakt, zijn die van de respectievelijke auteur(s) of distributeur(s) en niet van Unlimited Cellular.

Als u Gebruikersinhoud plaatst of materiaal indient, en tenzij we anders aangeven, verleent u Unlimited Cellular een niet-exclusief, royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk en volledig sublicentieerbaar recht om te gebruiken, reproduceren, wijzigen, aanpassen, publiceren, vertalen , afgeleide werken maken van, dergelijke Gebruikersinhoud verspreiden en weergeven over de hele wereld in alle media. U verleent Unlimited Cellular en onze sublicentiehouders het recht om de naam die u indient in verband met dergelijke Gebruikersinhoud naar eigen goeddunken te gebruiken. U verklaart en garandeert dat u eigenaar bent van of anderszins controle heeft over alle rechten op de Gebruikersinhoud die u plaatst, dat de Gebruikersinhoud nauwkeurig is, dat het gebruik van de Gebruikersinhoud die u levert niet in strijd is met dit beleid en geen letsel zal veroorzaken aan een persoon of entiteit en dat u Unlimited Cellular vrijwaart voor alle claims die voortvloeien uit Gebruikersinhoud die u aanlevert. Unlimited Cellular neemt geen verantwoordelijkheid en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige Gebruikersinhoud die door u of een derde partij is geplaatst.

11. Productinzendingen

Unlimited Cellular accepteert geen ongevraagde inzendingen voor zakelijke ideeën, websites, artikelen of andere producten of diensten. Het is onze bedoeling om toekomstige misverstanden te voorkomen wanneer projecten die zijn ontwikkeld door of namens Unlimited Cellular (intern of door derden) in de ogen van anderen lijken op hun eigen creatieve ideeën of materialen. Dien daarom geen dergelijke ongevraagde inzendingen in bij Unlimited Cellular via de Site, per e-mail, sms of anderszins. Als u echter besluit om een ​​dergelijke ongevraagde indiening te doen, zijn deze onderworpen aan deze voorwaarden en verleent u hierbij aan Unlimited Cellular het onherroepelijke recht en de licentie voor de indiening alsof het Gebruikersinhoud was, zoals hierboven specifiek uiteengezet.

12. Beëindiging

Als u uw wettelijke overeenkomst met Unlimited Cellular wilt beëindigen, kunt u dit doen door: (A) Unlimited Cellular op de hoogte te stellen door op de link "Contact" op deze Site te klikken, of (B) uw Accounts te sluiten voor alle diensten die u gebruikt via deze site.

Unlimited Cellular kan deze Overeenkomst met u op elk moment beëindigen als: (i) u enige bepaling van deze Overeenkomst heeft geschonden of u zich niet aan de Overeenkomst houdt; (ii) Unlimited Cellular wettelijk verplicht is om dit te doen; (iii) de partner met wie Unlimited Cellular u de Diensten heeft aangeboden, zijn relatie met Unlimited Cellular heeft beëindigd of de Diensten niet meer aan u aanbiedt; (iv) Unlimited Cellular levert niet langer diensten in het land waar u woont; of (v) Unlimited Cellular vaststelt dat het leveren van diensten aan u niet langer commercieel haalbaar is. Niettegenstaande enige tegenstrijdigheid in deze Voorwaarden, behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken een product of dienst stop te zetten.

Zonder het voorgaande te beperken, kan Unlimited Cellular onmiddellijk alle Gebruikers-ID's, Accounts of wachtwoorden beëindigen of opschorten in het geval van gedrag door u dat Unlimited Cellular naar eigen goeddunken onaanvaardbaar acht of in het geval van een schending door u van deze Overeenkomst. In geval van beëindiging stemt u ermee in de toegang tot onze Site onmiddellijk te staken.

13. Afwijzing van garanties

WIJ BIEDEN DE SITE EN DE DIENSTEN DIE DAARIN WORDEN AANGEBODEN "AS IS", "MET ALLE FOUTEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR", TENZIJ ANDERS GESPECIFICEERD. We doen geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen, garanties of garanties van welke aard dan ook met betrekking tot de Site of de aangeboden diensten, of producten of diensten van derden die door ons aan u beschikbaar zijn gesteld, tenzij schriftelijk gespecificeerd.

U GAAT HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN ONHERROEPELIJK AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE OP EIGEN RISICO IS.

NIETS IN DEZE VOORWAARDEN ZAL DE ONBEPERKTE GARANTIE OF AANSPRAKELIJKHEID VAN CELLULAR VOOR VERLIES UITSLUITEN OF BEPERKEN DIE EVENTUEEL NIET WETTELIJK UITGESLOTEN OF BEPERKT WORDEN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE WET, WIJZEN UNLIMITED CELLULAR EN ONZE OFFICIERS, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS EN MERCHANTS IMPLICIETE GARANTIES AF DAT DE SITE EN DIENSTEN DIE DAARONDER WORDEN AANGEBODEN, JUIST, VERKOOPBAAR, VAN VOLDOENDE KWALITEIT ZIJN , OF NIET-INBREUKEND. WIJ GARANDEREN NIET DAT: (A) UW GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN AAN UW VEREISTEN ZAL VOLDOEN; (B) UW GEBRUIK VAN DE SITE ONONDERBROKEN, TIJDIG, VEILIG, BESCHIKBAAR EN VRIJ VAN FOUTEN ZAL ZIJN; (C) ALLE PRODUCTEN OF DIENSTEN DIE U VERKREGEN ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE BETROUWBAAR ZULLEN ZIJN; OF (D) ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE DIE VANAF ONBEPERKTE CELLULAIR VERZONDEN ZAL ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

WIJ GEVEN GEEN GARANTIES MET BETREKKING TOT PRIVACY EN VEILIGHEID ANDERS DAN UITDRUKKELIJK VERMELD IN DEZE VOORWAARDEN.

GEEN MONDELINGE OF SCHRIFTELIJKE INFORMATIE OF ADVIES GEGEVEN DOOR EEN ONBEPERKTE CELLULAIRE VERTEGENWOORDIGER ZAL EEN GARANTIE GEVEN.

14. Beperkingen van aansprakelijkheid

BEHALVE DE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES EN ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT, IS UW ENIGE EN EXCLUSIEVE VERHAALSMOGELIJKHEID VOOR ENIG GESCHIL MET ONS HET STAKEN VAN UW GEBRUIK VAN DE SITE. U BEGRIJPT EN STEMT ER UITDRUKKELIJK MEE IN DAT UNLIMITED CELLULAR, HAAR GELIEERDE ONDERNEMINGEN, OFFICIERS, DIRECTEUREN, AGENTEN, VERKOPERS OF VERKOPERS NIET AANSPRAKELIJK ZIJN JE VOOR HET VOLGENDE: (A) CLAIMS DIE HET TOTALE BEDRAG VAN DE VERGOEDINGEN OVERSCHRIJDEN VORIGE PERIODE VAN EEN JAAR VOOR HET SPECIFIEKE PRODUCT EN/OF DIENST IN HET BETROKKEN GEVAL OF (B) ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, GEVOLGSCHADE OF VOORBEELDSCHADE VOORTVLOEIEND UIT UW GEBRUIK VAN, ONMOGELIJKHEID OM DE SITE TE GEBRUIKEN OF VERTROUWEN OP DE SITE. DEZE UITSLUITINGEN ZIJN VAN TOEPASSING OP, MAAR ZIJN NIET BEPERKT TOT, EVENTUELE CLAIMS VOOR WINSTVERLIES, GEGEVENSVERLIES, VERLIES VAN GOODWILL, WERKSTOP, COMPUTERSTORING OF STORING OF ENIGE ANDERE COMMERCILE SCHADE OF VERLIES, ZELFS ALS WIJ DAT KUNNEN WETEN OF MOETEN HEBBEN VAN DERGELIJKE SCHADE. INDIEN EEN TOEPASSELIJK RECHTSGEBIED DE UITSLUITING OF DE BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOESTAAT, IN DERGELIJKE JURISDICTIE, ONZE AANSPRAKELIJKHEID EN DE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONZE GELIEERDE BEDRIJVEN, OFFICIREN, ALLE DIRECTEUREN, VRIENDEN, AGENTEN VOLGENS DE WET.

ZOALS HIERBOVEN VERMELD, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR INTERACTIES MET DERDE HANDELAARS. BEHALVE DE UITSLUITINGEN VAN GARANTIES, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN ARBITRAGEBEPALINGEN DIE HIERIN WORDEN VERSTREKT, GAAT U ERMEE AKKOORD OM ONBEPERKTE CELLULAR TE VRIJGEVEN VAN ALLE CLAIMS OF AANSPRAKELIJKHEID MET BETREKKING TOT ENIG PRODUCT OF DIENST VAN EEN DERDE PARTIJ PARTIJ HANDELAAR.

15. Geschillen

Elk geschil of claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van een Unlimited Cellular Service, of met producten of diensten die worden verkocht of gedistribueerd door Unlimited Cellular of via www.Unlimitedcellular.com zal worden opgelost door bindende arbitrage, in plaats van voor de rechtbank, behalve dat u vorderingen kunt indienen bij de rechtbank voor geringe vorderingen als uw vorderingen daarvoor in aanmerking komen. De federale arbitragewet en de federale arbitragewet zijn van toepassing op deze overeenkomst.

Er is geen rechter of jury in arbitrage, en de rechterlijke toetsing van een arbitrale uitspraak is beperkt. Een arbiter kan echter op individuele basis dezelfde schadevergoeding en vergoeding toekennen als een rechtbank (inclusief voorlopige en declaratoire voorzieningen of wettelijke schadevergoedingen), en moet de voorwaarden van deze Voorwaarden volgen zoals een rechtbank zou doen.

Om een ​​arbitrageprocedure te starten, moet u een brief sturen waarin u om arbitrage verzoekt en waarin uw claim wordt beschreven, naar Unlimited Cellular, Inc., Postbus 922 Tallman. NY 10982. De brief zal worden doorgestuurd naar de geregistreerde agent van het bedrijf. De arbitrage wordt uitgevoerd door de American Arbitration Association (AAA) volgens haar regels, met inbegrip van de aanvullende procedures van de AAA voor consumentengerelateerde geschillen. De regels van de AAA zijn beschikbaar op www.adr.org of door te bellen naar 1-800-778-7879. De betaling van alle indienings-, administratie- en arbitragekosten zal worden beheerst door de regels van de AAA. U kunt ervoor kiezen om de arbitrage telefonisch te laten uitvoeren, op basis van schriftelijke opmerkingen, of persoonlijk in de provincie waar u woont of op een andere onderling overeengekomen locatie.

We zijn het er allemaal over eens dat geschillenbeslechtingsprocedures alleen op individuele basis worden gevoerd en niet in een collectieve, geconsolideerde of representatieve vordering. Als een claim om welke reden dan ook voor de rechtbank wordt gebracht in plaats van via arbitrage, zien we elk af van elk recht op een juryrechtspraak. We zijn het er ook allebei over eens dat u of wij een rechtszaak kunnen aanspannen om inbreuk of ander misbruik van intellectuele eigendomsrechten op te leggen.

16. Vrijwaring en vrijwaring

U stemt ermee in om Unlimited Cellular en haar functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaatkosten ) voortvloeiend uit: (i) uw gebruik van en toegang tot de Site; (ii) uw schending van een van de voorwaarden van deze overeenkomst; (iii) uw schending van enig recht van derden, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) enige claim dat enige door u ingediende Gebruikersinhoud schade toebrengt aan een derde partij. Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst en uw gebruik van de Site

 Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor, maar is niet verplicht, om toezicht te houden op of actie te ondernemen met betrekking tot geschillen die u mogelijk heeft met andere gebruikers, klanten of verkopers. Voor zover de wet dit toestaat, vrijwaart u ons van alle vorderingen of aansprakelijkheid met betrekking tot enige Inhoud en/of Gebruikersinhoud die op de Site is geplaatst en van alle vorderingen met betrekking tot het gedrag van andere klanten van ons of enige handelaar.

17. Toepasselijk recht

Door onze Services te gebruiken, gaat u akkoord met deze Voorwaarden en gaat u er verder mee akkoord dat elke claim of elk geschil tussen u en Unlimited Cellular dat voortvloeit uit deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de staat New York, zonder rekening te houden met conflicterende wetsprincipes, behalve dat de hierin opgenomen arbitragebepalingen worden beheerst door de Federal Arbitration Act.

18. Copyrightvermelding-Digital Millennium Copyright Act

We respecteren het intellectuele eigendom van anderen en we vragen u hetzelfde te doen. Als u de eigenaar van het auteursrecht of een vertegenwoordiger van een eigenaar bent en inhoud op de site aantreft die inbreuk maakt op uw auteursrechten, kunt u een melding indienen in overeenstemming met de Digital Millennium Copyright Act ("DMCA"). Om dit te doen, gelieve onze DMCA/Copyright Agent de volgende informatie schriftelijk te verstrekken: (i) Een handtekening van een persoon die gemachtigd is om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht waarop vermeend geschonden is; (ii) Identificatie van de auteursrechtelijk beschermde werken waarvan beweerd wordt dat ze zijn geschonden; (iii) Identificatie van het materiaal waarvan wordt beweerd dat het inbreuk maakt en informatie die redelijkerwijs voldoende is om de dienstverlener in staat te stellen het materiaal te lokaliseren; (iv) Uw contactgegevens, waaronder een adres, telefoonnummer en, indien beschikbaar, een e-mailadres; (v) Een verklaring dat u te goeder trouw meent dat het gebruik van het materiaal op de manier waarover wordt geklaagd niet is toegestaan ​​door de eigenaar van het auteursrecht, zijn vertegenwoordiger of de wet; en (vi) Een verklaring dat de informatie in de melding juist is en, op straffe van meineed, dat u bevoegd bent om op te treden namens de eigenaar van een exclusief recht dat zogenaamd is geschonden. U erkent dat als u niet voldoet aan alle vereisten van deze sectie, uw DMCA-kennisgeving mogelijk niet geldig is. De contactgegevens van de Copyright Agent van Unlimited Cellular voor kennisgeving van claims van inbreuk op het auteursrecht zijn als volgt:

Onbeperkt mobiel, Inc.
Attn: DMCA/Copyright Agent
Postbus 922
Tallman, NY 10982

19. Gehele overeenkomst, wijzigingen in deze overeenkomst en vrijstellingen

Deze voorwaarden en alle andere juridische kennisgevingen of aanvullende voorwaarden die door Unlimited Cellular op de Site zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen u en Unlimited Cellular met betrekking tot uw gebruik van de Site. We kunnen de voorwaarden van deze overeenkomst af en toe wijzigen en dergelijke wijzigingen worden van kracht zodra ze op de site zijn geplaatst. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de Sites van tijd tot tijd te controleren om dergelijke wijzigingen in de Voorwaarden te bekijken. Uw gebruik van de Site na enige wijziging van de Voorwaarden geeft aan dat u de gewijzigde Overeenkomst accepteert en ermee instemt. Deze wijzigingen zullen echter onmiddellijk van kracht worden voor nieuwe gebruikers van onze Site. Alle wijzigingen aan deze Overeenkomst (anders dan zoals uiteengezet in deze paragraaf) of afstand van de rechten van Unlimited Cellular hieronder zijn niet geldig of effectief, behalve in een schriftelijke overeenkomst met de fysieke handtekening van een functionaris van Unlimited Cellular. Geen enkele beweerde verklaring van afstand of wijziging van deze Overeenkomst door Unlimited Cellular via telefonische of e-mailcommunicatie is geldig.

20. Algemene voorwaarden

U en wij zijn onafhankelijke contractanten en niets in deze Overeenkomst creëert een partnerschap, arbeidsrelatie of agentuurrelatie. Er zijn geen derde begunstigden van deze Overeenkomst. We kunnen deze Overeenkomst op elk moment zonder kennisgeving aan u overdragen. U mag deze Overeenkomst of uw rechten en verplichtingen hieronder, geheel of gedeeltelijk, niet overdragen aan een derde partij zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, en elke poging van u om dit te doen zal ongeldig zijn. Mocht een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht, dan zal dat deel worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en blijven de overige delen volledig van kracht. Ons falen om enige bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, zal niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van het recht om een ​​dergelijke bepaling af te dwingen. Onze rechten onder deze Overeenkomst blijven van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

U EN UNLIMITED CELLULAR KOMEN ERMEE AKKOORD DAT ELKE OORZAAK VOORTVLOEIEND UIT OF VERBAND MET UNLIMITED CELLULAR MOET BEGINNEN BINNEN EEN (1) JAAR NA DE OORZAAK VAN DE ACTIE. ANDERS IS EEN DERGELIJKE OORZAAK PERMANENT VERSLOTEN.

U verklaart dat u wettelijk in staat bent deze Voorwaarden te accepteren. U bevestigt dat u ouder bent dan 18 jaar, of een geëmancipeerde minderjarige, of in het bezit bent van wettelijke toestemming van uw ouders of voogd, en dat u volledig in staat en bevoegd bent om de voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan die zijn uiteengezet in deze Overeenkomst, en om deze Overeenkomst na te leven en na te leven. Als u wettelijk niet in staat bent om deze voorwaarden te accepteren, of weigert u te houden aan en te voldoen aan deze Overeenkomst, moet u het gebruik van de Site onmiddellijk staken.

De partijen hierbij bevestigen hun uitdrukkelijke wens dat deze Overeenkomst en alle documenten en overeenkomsten die direct of indirect daarmee verband houden in de Engelse taal worden opgesteld.

Aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op de aankoop van onze producten

Unlimited Cellular biedt consumenten de mogelijkheid om via haar Site uitzonderlijke producten te kopen, die beschikbaar zijn voor een beperkte periode en meestal tegen een gereduceerde prijs (elk een "Unlimited Cellular Product"). Alle promoties zijn beperkt in tijd en voorraad en alle bestellingen zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Onbeperkte mobiele producten zijn niet beschikbaar voor wederverkoop. 

Deze Aanvullende voorwaarden (samen met de kleine lettertjes op elke pagina met onbeperkte mobiele producten) vertellen u de algemene voorwaarden waaronder we de op onze site vermelde onbeperkte mobiele producten aan u leveren. Lees deze Aanvullende voorwaarden aandachtig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u Onbeperkte Mobiele Producten via onze Site bestelt. U dient te begrijpen dat u, door een van onze Onbeperkte Mobiele Producten te bestellen, ermee instemt gebonden te zijn aan deze Aanvullende Voorwaarden. U dient een kopie van deze Aanvullende voorwaarden af ​​te drukken voor toekomstig gebruik.

A. Hoe het werkt

Na het plaatsen van een bestelling ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat we uw bestelling hebben ontvangen. Houd er rekening mee dat dit niet betekent dat uw bestelling is geaccepteerd. Uw bestelling vormt een aanbod aan ons om een ​​onbeperkt mobiel product te kopen. Alle bestellingen zijn onderhevig aan acceptatie door ons en beschikbaarheid van het Unlimited Cellular Product, en we zullen deze acceptatie aan u bevestigen door u een e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat het Unlimited Cellular Product is verzonden (Verzendbevestiging). Unlimited Cellular is niet verplicht om artikelen te leveren totdat we dit met u hebben bevestigdVerzendbevestiging.?In het geval dat het door u bestelde Unlimited Cellular Product niet op voorraad is, zullen wij proberen u hiervan op de hoogte te stellen zodra wij hiervan op de hoogte zijn gesteld door onze leverancier.

B. Productbeschrijvingen:

Unlimited Cellular probeert zo nauwkeurig mogelijk te zijn. Unlimited Cellular garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of enige andere inhoud van deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of foutloos is. Als een Unlimited Cellular Product niet is zoals beschreven, is uw enige remedie om het in ongebruikte staat terug te sturen.

C. Restitutiebeleid

(i)Tenzij aangegeven in de kleine lettertjes als definitieve verkoop of anderszins niet in aanmerking komend voor retouren, kunt u een onbeperkt mobiel product binnen 30 dagen na levering retourneren. In het geval van een "Definitieve verkoop"-actie, kunt u alleen restitutie aanvragen als het onbeperkte mobiele product dat u heeft ontvangen afwijkt van het door u bestelde of beschadigd of defect is. Voor elke retour moet u een retourautorisatie aanvragen bij Unlimited Cellular. U kunt uw verzoek indienen door op de link "Contact" op deze site te klikken. Het verzoek moet de bestelinformatie van het product bevatten: het bestelnummer en een volledige beschrijving van het product dat wordt geretourneerd. Na ontvangst van uw verzoek sturen wij u een machtiging voor het retourneren van goederen (RMA), die moet worden opgenomen in uw retourpakket met het Unlimited Cellular Product. Alleen artikelen die met een RMA worden geretourneerd, worden geaccepteerd voor retournering. U moet het Unlimited Cellular Product zo snel als redelijkerwijs mogelijk is aan ons retourneren en binnen 30 dagen na levering van het Unlimited Cellular Product. U bent wettelijk verplicht om redelijkerwijs voor het Unlimited Cellular Product te zorgen zolang het in uw bezit is. Het Unlimited Cellular Product moet ongebruikt en ongeopend worden geretourneerd. Behalve in het geval van een beschadigd of defect Unlimited Cellular-product, behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om u geen geld terug te geven voor een door u geretourneerd Unlimited Cellular-product dat onvolledig, beschadigd of in een anderszins onverkoopbare staat is. Voor meer informatie over Retouren.

(ii)Als u een Unlimited Cellular Product aan ons retourneert:

 • Om welke reden dan ook tijdens de retourperiode van 30 dagen, zullen we proberen de aan jou verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken en niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop de retour is ontvangen door onze ontvangstbevestiging, in welk geval we zal de prijs van het onbeperkte mobiele product volledig terugbetalen minus de verzendkosten die in de kleine lettertjes worden vermeld. Alle artikelen die aan Unlimited Cellular worden geretourneerd, moeten in dezelfde staat worden geretourneerd als waarin ze waren, ongebruikt en met de originele verpakking onbeschadigd. Als ze niet in hun originele staat worden geretourneerd, wordt de klant een herbevoorradingskosten van 20% van de oorspronkelijke kosten van het product in rekening gebracht.
 • Omdat het Unlimited Cellular-product beschadigd of defect is, zullen we het geretourneerde Unlimited Cellular-product onderzoeken en als we het erover eens zijn dat het Unlimited Cellular-product beschadigd of defect is, zullen we een terugbetaling doen. In dat geval zullen we u op de hoogte stellen van uw terugbetaling via e- post binnen een redelijke termijn. We zullen proberen de aan u verschuldigde terugbetaling zo snel mogelijk te verwerken en niet later dan 30 dagen vanaf de dag dat we u via e-mail hebben bevestigd dat u recht had op een terugbetaling. We zullen u alle bedragen terugbetalen die u hebt betaald voor het defecte Unlimited Cellular Product, inclusief verzendkosten.

Unlimited Cellular zal gewoonlijk al het geld dat van u is ontvangen terugbetalen op dezelfde manier die u oorspronkelijk heeft gebruikt om uw aankoop te betalen.

D. Levering en verzending

We proberen alle Unlimited Cellular-producten te verzenden vóór de leveringsdatum die is vermeld in de verzendbevestiging of, als er geen leveringsdatum is vermeld, binnen 30 dagen na de datum van de verzendbevestiging, tenzij er uitzonderlijke omstandigheden zijn.U stemt ermee in en erkent dat uw verstrekte verzendgegevens kunnen worden gedeeld met derden, waaronder onze handelaren, leveranciers of fulfilmentverkopers, om verzending te vergemakkelijken.Als de verzendinformatie in uw verzendbevestiging onjuist is, kunt u uw verzendadres alleen wijzigen als u de wijziging binnen vierentwintig uur vanaf het moment van uw bestelling aanvraagt. U kunt uw verzoek tot adreswijziging indienen door op de link "Contact" op deze site te klikken.

E. Mislukte levering

Vanwege het leveringsproces is Unlimited Cellular normaal gesproken niet in staat om vervangingen voor onjuiste of defecte Unlimited Cellular-producten te leveren of reparaties uit te voeren voor mislukte levering. Onder voorbehoud van een volledig onderzoek door ons met onze leverancier en met onze distributeur, zal Unlimited Cellular een volledige terugbetaling bieden voor een defect, onjuist of ontbrekend Unlimited Cellular-product.

F. Risico en titel?

Alle artikelen die bij Unlimited Cellular zijn gekocht, worden gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke artikelen op u overgaat bij levering aan de vervoerder. Unlimited Cellular neemt geen eigendom van geretourneerde artikelen totdat het artikel is aangekomen bij onze aangewezen retourontvangstfaciliteit. Naar ons goeddunken kan een terugbetaling worden uitgevoerd zonder dat een retourzending vereist is. In deze situatie neemt Unlimited Cellular geen eigendom over van het geretourneerde artikel.

G. Prijs en betaling?

De prijs van de Onbeperkte Mobiele Producten en onze bezorgkosten zijn zoals van tijd tot tijd vermeld op onze Site, behalve in gevallen van duidelijke fout. Unlimited Cellular streeft ernaar om nauwkeurige prijsinformatie te verstrekken met betrekking tot de producten en diensten die beschikbaar zijn op de Site. We kunnen ons echter niet verzekeren tegen prijsfouten. Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, bestellingen voor een product of dienst waarvan de prijs als gevolg van een fout onjuist op de site is geplaatst, niet te verwerken of te annuleren. Als dit gebeurt, zal Unlimited Cellular u per e-mail op de hoogte stellen. Bovendien behoudt Unlimited Cellular zich het recht voor om naar eigen goeddunken een fout in de vermelde volledige verkoopprijs te corrigeren.?Onbeperkte prijzen voor mobiele producten en kosten voor levering of retournering kunnen op elk moment worden gewijzigd, maar wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen waarvoor we u al een verzendbevestiging hebben gestuurd.

H. Onbeperkte mobiele producten te koop?

De site is toegankelijk vanuit landen over de hele wereld. U begrijpt dat sommige of alle onbeperkte mobiele producten die op de site worden aangeboden, mogelijk niet beschikbaar zijn voor aankoop voor personen die in bepaalde rechtsgebieden of geografische gebieden wonen. Unlimited Cellular behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de levering van een Unlimited Cellular Product uit te sluiten of anderszins te beperken tot een persoon die woonachtig is in een rechtsgebied of geografisch gebied. Unlimited Cellular verklaart of garandeert niet dat een onbeperkt mobiel product dat op de site wordt gepromoot, door een bepaalde persoon kan worden gekocht.

Laatst bijgewerkt: 7 april 2014